ردیف

نام فرد متصدی

نام خانوادگی فرد متصدی

مرتبه

مدرک تحصیلی

محل خدمت- گروه آموزشی

رزومه

1

حکیمه

سعادتی فر

استادیار- جغرافیایی

فلوشیپ

دانشکده پزشکی - گروه قلب و عروق

دانلود cv

2

نصرت

بهرامی

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

3

حمیده

مشعلچی

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

4

نرجس

کاظمی

مربی -جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

5

زهره

سخاوت پور

مربی - تمام وقت

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

6

فهیمه

خوشحال دهدار

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه اطفال

دانلود cv

7

سید روزبه

علوی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه جراحی

دانلود cv

8

فرهاد

نعناعی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پیراپزشکی - گروه هوشبری

دانلود cv

9

بهناز

دیهم

مربی - تمام وقت

ارشد

دانشکده پزشکی - گروه میکروب شناسی

دانلود cv

10

سید احمد

موسوی

دانشیار- جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی- گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی

دانلود cv

11

سیده نیما

آقا محمدی

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی - گروه داخلی

دانلود cv

12

علی

صادقی مقدم

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

13

حمیدرضا

آقا بابائیان

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

14

سمیه

بساک

مربی -جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه روان پرستاری

دانلود cv

15

سمیه

جفرسته

استادیار- جغرافیایی

فلوشیپ

دانشکده پزشکی - گروه کودکان

دانلود cv

16

منصور

ترابی نیا

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه روانپزشکی

دانلود cv

17

هدی
کرمستجی

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی 

دانلود cv

18

محمد

منیعی

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

19

شهزاد

مهران فرد

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

20

نرگس

مجیدی پور

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

21

داود

شریفی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه جراحی

دانلود cv

22

سپیده

قره شیخلو

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه زنان و زایمان

دانلود cv

23

احسان

ملکیان زاده

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه داخلی

دانلود cv

24

زهرا

اسلامی فر

استادیار- جغرافیایی

PHD

دانشکده پیراپزشکی - گروه بیوشیمی

دانلود cv

25

لیلا

کلانی

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

26

محمدرضا

جعفر رنگچی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه کودکان

دانلود cv

27

حمید

کریمی

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی - گروه غدد داخلی و متابولیسم

دانلود cv

28

سیما

جنتی

استادیار- جغرافیایی

فلوشیپ

دانشکده پزشکی - گروه زنان و زایمان

دانلود cv

29

عبدالکریم

شیخی

استاد- جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی - گروه میکروب شناسی

دانلود cv

30

صادق

احمدی ماژین

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

31

رضا

نوروزی راد

مربی - تمام وقت

ارشد

دانشکده پیراپزشکی - گروه بیوشیمی

دانلود cv

32

نوشین

اسد مسجدی

مربی - تمام وقت

ارشد

دانشکده پیراپزشکی - گروه علوم آزمایشگاهی

دانلود cv

33

لیلا

جعفری پور

مربی - تمام وقت

ارشد

دانشکده پزشکی - گروه علوم تشریحی

دانلود cv

34

علی

بختیاری

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه طب اورژانس

دانلود cv

35

مهدی

فلاح باقرشیدایی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه طب اورژانس

دانلود cv

36

سیده مهسا

پورموسوی

استادیار- جغرافیایی

PHD

 

دانلود cv

37

مجتبی

دولتشاهی

استادیار-جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی - گروه فیزیولوژی

دانلود cv

38

محمد رضا

زندی

استادیار- جغرافیایی

متخصص دانشکده پزشکی  

39

محسن

پیش بین

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی - گروه بیماری های ریه

دانلود cv

40

یوسف

پریدار

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی - گروه داخلی

دانلود cv

41

جواد

موذن

استادیار-جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه عفونی

دانلود cv

42

الهام
غریبی حیاوی

مربی-تمام وقت

ارشد

دانشکده پرستاری

دانلود cv

43

هدیه

محقق

استادیار-جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی-گروه قلب

دانلود cv

44

مریم

مظاهری

استادیار-جغرافیایی

PHD

معاونت آموزشی

دانلود cv

45

عزیز

کسانی

استادیار-جغرافیایی

PHD

معاونت آموزشی,پژوهشی و فناوری

دانلود cv

46

محمد امین

بهمنش

استادیار-جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی - گروه بافت شناسی

دانلود cv

47

سید عباس

نبوی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی- گروه قلب و عروق

دانلود cv

48

نسرین

سرابی

استادیار- جغرافیایی

PHD

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

49

میثم

مرد سلطانی

استادیار- جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی- گروه بیوشیمی

دانلود cv

50

مازیار
کرم نژاد

استادیار-جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی - جراحی قلب و عروق

دانلود cv

51

بهنام

قربان زاده

استادیار-جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی

دانلود cv

52

فائزه
حلیمی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

53

شیوا

بشیر نژاد خباز

استادیار-جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی- نوزادان

دانلود cv

54

سوسن

صباغ

استادیار-جغرافیایی

PHD

آزمایشگاه تشخیص طبی- تشریح و بافت شناسی

دانلود cv

55

سارا

محمودی

مربی-تمام وقت

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

56

فاطمه

ریاحی زانیانی

استادیار- جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی- باکتری شناسی

دانلود cv

57

مهناز

نصرت آبادی

مربی-تمام وقت

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه مامایی

دانلود cv

58

شقایق

ابراهیم نژاد قدسی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

59

نورالدین
جمشیدیان قلعه شاهی

استادیار-جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

60

ندا

ترابی فر

استادیار-جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

61

عباس

مریدنیا

استادیار-جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی

دانلود cv

62

عبدالکریم

طاهر دباغ

استادیار-جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

63

بهنام

عزیزالهی

استادیار-جغرافیایی

PHD

دانشکده پیراپزشکی- گروه ویروس شناسی

دانلود cv

64

افسانه

آذرکیش

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

65

لیلا

مسعودی یکتا

مربی-تمام وقت

ارشد

دانشکده پرستاری

دانلود cv

66

ندا

سبزی وند

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی-گروه قلب

دانلود cv

67

هادی

بهرامی

مربی- تمام وقت

ارشد

دانشکده پیراپزشکی

دانلود cv

68

محمد مهدی

عراقی

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

69

عابس

احمدی جزی

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

70

بهنام

 

فرهمند نیا

مربی- تمام وقت

ارشد

دانشکده پرستاری

دانلود cv

71

 مریم

خرمی زاده

استادیار-جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی

دانلود cv

72

امیر

مشایخی

استادیار - جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی

دانلود cv

73

ندا

رشیدی

مربی- تمام وقت

ارشد

دانشکده پیرا پزشکی

دانلود cv

74

عزت اله

قاسمی

استادیار- جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی

دانلود cv

75

محمد کاظم ماهر

استادیار- تمام وقت جغرافیایی

فلوشیپ دانشکده پزشکی دانلود cv

76

زهرا

سلطانی

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

77 علی اکبر عروجن استادیار- جغرافیایی PHD

دانشکده پزشکی-گروه فیزیولوژی

دانلود cv

78 مرتضی حبیبی مقدم

مربی- تمام وقت

ارشد  دانشکده پیراپزشکی دانلود cv
79 نسیم حمیدی پور مربی تمام وقت ارشد دانشکدهپرستاری-گروه پرستاری

دانلود cv

80 محمد خواصی مربی- تمام وقت ارشد دانشکده پرستاری

دانلود cv

81 وحید کرمی مربی- تمام وقت ارشد پژوهشی

دانلود cv

82 محمد حسن بیگدلی استادیار- جغرافیایی متخصص دانشکده پزشکی

دانلود cv

83

مرضیه بیگم

بیگدلی شاملو

مربی- تمام وقت

ارشد

دانشکده پیراپزشکی

دانلود cv

84  
رضا غفاری پور مربی- تمام وقت  ارشد  دانشکده پیراپزشکی

دانلود cv

84  
فروتن
صالحی نژاد استادیار- تمام وقت جغرافیایی  PHD دانشکده پزشکی

دانلود cv

85 مهین بهزادی فرد

استادیار- جغرافیایی

ph.D  دانشکده پیراپزشکی دانلود cv

86

شراره یزدانفر استادیار phd دانشکده  دانلود cv
87 مینا آگهین   phd   دانلود cv

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب