قوانین و مقررات

تعریف دانش آموخته

دانش آموخته به فردی گفته می شود که طبق قوانین، ثبت نام و در مراکز آموزش عالی ادامه تحصیل می دهد و دوره تحصیلی را به طور کامل و بر اساس آیین نامه های آموزشی در مدت مجاز سنوات تحصیلی با موفقیت به پایان می رساند . لازم به توضیح است آخرین نمره درسی دانشجو که توسط استاد مربوطه به اداره آموزش دانشکده اعلام می گردد تاریخ فراغت از تحصیل دانش آموخته محسوب می گردد

سهمیه

کلیه ی پذیرفته شدگان کنکور دارای سهمیه ثبت نامی می باشند که بستگی به سه سال آخر دبیرستان و یا سال پیش دانشگاهی و دو سال ما قبل آن دارد، کلیه ی تعهدات و خدمات قانونی و استخدامی بر اساس سهمیه ثبت نامی محاسبه می گردد. فقط در صورتیکه سهمیه قابل تغییر میباشد که از سازمان سنجش ظرفیت ثبت نامی داوطلب پر شده باشد و بر اساس نمرات قبولی در یکی دیگر از سهمیه ها که ظرفیت آن پر نشده است پذیرفته می شود ولی تعهدات طبق سهمیه ثبت نامی  در کنکور سراسری ملاک محاسبه تعهدات می باشد

انواع سهمیه ها و میزان تعهدات آنها

1-     سهمیه منطقه یک ، آزاد ، رزمندگان ، شاهد ، نهضت سواد آموزی و نهادها برابر مدت تحصیلات تعهد در هر نقطه ای از کشور می توانند انجام دهند

2-    سهمیه منطقه ای مناطق دو و سه ، چهار و پنج ، عشایر بومی و مناطق محروم دو برابر مدت تحصیل متعهد خدمت می باشند که نصف آنرا باید در همان منطقه سهمیه ثبت نامی و بقیه را در هر نقطه از کشور می توانند بگذرانند

3-    سهمیه استانداریها : به میزان سه برابر مدت تحصیل داوطلب متعهد خدمت به استان مورد تعهد خود می باشد این سهمیه 19 استان محروم کشور می باشد

4-    پذیرفته شدگان آزمونهای سراسری رشته های تحصیلی دوره شبانه :  سهمیه های مناطق 2 و 3 یک برابر، منطقه 1، شاهد ، رزمندگان و سهمیه آزاد تعهد خدمتی ندارند

5-    مدت تعهد دانش آموختگان مقاطع تخصصی دندانپزشکی : کلیه ی دانش آموختگان دوره های تخصصی دندانپزشکی حداکثر تا 5/2 برابر دوره آموزشی، تعهدات موضوع را در هر محلی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید

6-    مدت تعهدات دانش آموختگان مقاطع تخصصی پزشکی : بر اساس سند تعهد محضری که هر دستیار تخصصی در زمان پذیرش و ثبت نام می سپارد (متعهد می گردد که به مدت نصف دوره دستیاری (جهت افرادی که پروانه دائم دارند) و یک برابر مدت دستیاری (جهت کسانی که پروانه دائم ندارند) میباشد

طرح نیروی انسانی

دانش آموختگان رشته های مشمول طرح نیروی انسانی می توانند از طریق دانشگاه محل تحصیل یا هر دانشگاهی که اعلام نیاز بیاورند به طرح نیروی انسانی اعزام گردند. برای این کار باید از نیروی انسانی واحد مورد نیاز استعلام تائیدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل نمایند و بعد از ارسال تائیدیه تحصیلی می توانند معرفی به طرح، جهت انجام طرح گردند.

رشته های معاف از طرح به شرح ذیل است : تغذیه – شنوایی سنجی – بینایی سنجی – فیزیوتراپی – گفتار درمانی – ضبط آمار و مدارک پزشکی – مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – آمار حیاتی – روان شناسی بالینی – مامایی – مهندسی پزشکی – رادیوتراپی – پروتز دندان – گرایشهای مختلف رشته بهداشت – کتابداری پزشکی و ................

رشته های مشمول طرح نیروی انسانی شامل

پزشکی – دندانپزشکی – داروسازی و تخصص های مربوطه – پرستاری اتاق عمل – هوشبری – رادیوتراپی – علوم آزمایشگاهی – علوم پایه پزشکی در مقاطع دکتری و بالاتر

مشمولین خدمت نظام وظیفه

دانش آموختگان ذکور که قبل از ورود به دانشگاه محل تحصیل، خدمت وظیفه عمومی را انجام نداده و یا به اتمام نرسانده اند، بعد از فراغت از تحصیل به حوزه نظام وظیفه معرفی شده تا مراتب اعزام آنها به خدمت انجام پذیرد

گواهینامه موقت

دانش آموختگان بعد از گذشت سه هفته از تسویه حساب با دانشگاه، اسامی آنها از طریق پورتال وزارت تایید خواهد شد، ولی در خصوص صدور مدرک رشته های مشمول طرح مانند پرستاری ، هوشبری ، علوم آزمایشگاهی و ...  در صورت داشتن فرم پایان طرح به  اداره فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.دیگر مدارک لازم جهت صدور مدرک : انجام یا معافیت طرح (برای رشته های اجباری) و پایان خدمت (برای آقایان) و یا کارت معافیت دائم ، نسخه از کارت ملی و شناسنامه،  تمبر 10.000 ریالی دولتی ، فرم صندوق رفاه (مراجعه به صندوق رفاه دانشگاه) ، 4 قطعه عکس 3*4 (عکس رنگی همراه با پشت زمینه سفید) از الزامات صدور گواهینامه موقت می باشد.

قابل توجه فارغ التحصیلان رشته فوریت های پزشکی علاوه بر موارد بالا همراه داشتن گواهینامه رانندگی الزامی می باشد.

                                                                                      قوانین و مقررات

تعریف دانش آموخته

دانش آموخته به فردی گفته می شود که طبق قوانین، ثبت نام و در مراکز آموزش عالی ادامه تحصیل می دهد و دوره تحصیلی را به طور کامل و بر اساس آیین نامه های آموزشی در مدت مجاز سنوات تحصیلی با موفقیت به پایان می رساند . لازم به توضیح است آخرین نمره درسی دانشجو که توسط استاد مربوطه به اداره آموزش دانشکده اعلام می گردد تاریخ فراغت از تحصیل دانش آموخته محسوب می گردد

سهمیه

کلیه ی پذیرفته شدگان کنکور دارای سهمیه ثبت نامی می باشند که بستگی به سه سال آخر دبیرستان و یا سال پیش دانشگاهی و دو سال ما قبل آن دارد، کلیه ی تعهدات و خدمات قانونی و استخدامی بر اساس سهمیه ثبت نامی محاسبه می گردد. فقط در صورتیکه سهمیه قابل تغییر میباشد که از سازمان سنجش ظرفیت ثبت نامی داوطلب پر شده باشد و بر اساس نمرات قبولی در یکی دیگر از سهمیه ها که ظرفیت آن پر نشده است پذیرفته می شود ولی تعهدات طبق سهمیه ثبت نامی  در کنکور سراسری ملاک محاسبه تعهدات می باشد

انواع سهمیه ها و میزان تعهدات آنها

1-     سهمیه منطقه یک ، آزاد ، رزمندگان ، شاهد ، نهضت سواد آموزی و نهادها برابر مدت تحصیلات تعهد در هر نقطه ای از کشور می توانند انجام دهند

2-    سهمیه منطقه ای مناطق دو و سه ، چهار و پنج ، عشایر بومی و مناطق محروم دو برابر مدت تحصیل متعهد خدمت می باشند که نصف آنرا باید در همان منطقه سهمیه ثبت نامی و بقیه را در هر نقطه از کشور می توانند بگذرانند

3-    سهمیه استانداریها : به میزان سه برابر مدت تحصیل داوطلب متعهد خدمت به استان مورد تعهد خود می باشد این سهمیه 19 استان محروم کشور می باشد

4-    پذیرفته شدگان آزمونهای سراسری رشته های تحصیلی دوره شبانه :  سهمیه های مناطق 2 و 3 یک برابر، منطقه 1، شاهد ، رزمندگان و سهمیه آزاد تعهد خدمتی ندارند

5-    مدت تعهد دانش آموختگان مقاطع تخصصی دندانپزشکی : کلیه ی دانش آموختگان دوره های تخصصی دندانپزشکی حداکثر تا 5/2 برابر دوره آموزشی، تعهدات موضوع را در هر محلی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید

6-    مدت تعهدات دانش آموختگان مقاطع تخصصی پزشکی : بر اساس سند تعهد محضری که هر دستیار تخصصی در زمان پذیرش و ثبت نام می سپارد (متعهد می گردد که به مدت نصف دوره دستیاری (جهت افرادی که پروانه دائم دارند) و یک برابر مدت دستیاری (جهت کسانی که پروانه دائم ندارند) میباشد

طرح نیروی انسانی

دانش آموختگان رشته های مشمول طرح نیروی انسانی می توانند از طریق دانشگاه محل تحصیل یا هر دانشگاهی که اعلام نیاز بیاورند به طرح نیروی انسانی اعزام گردند. برای این کار باید از نیروی انسانی واحد مورد نیاز استعلام تائیدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل نمایند و بعد از ارسال تائیدیه تحصیلی می توانند معرفی به طرح، جهت انجام طرح گردند.

رشته های معاف از طرح به شرح ذیل است : تغذیه – شنوایی سنجی – بینایی سنجی – فیزیوتراپی – گفتار درمانی – ضبط آمار و مدارک پزشکی – مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – آمار حیاتی – روان شناسی بالینی – مامایی – مهندسی پزشکی – رادیوتراپی – پروتز دندان – گرایشهای مختلف رشته بهداشت – کتابداری پزشکی و ................

رشته های مشمول طرح نیروی انسانی شامل

پزشکی – دندانپزشکی – داروسازی و تخصص های مربوطه – پرستاری اتاق عمل – هوشبری – رادیوتراپی – علوم آزمایشگاهی – علوم پایه پزشکی در مقاطع دکتری و بالاتر

مشمولین خدمت نظام وظیفه

دانش آموختگان ذکور که قبل از ورود به دانشگاه محل تحصیل، خدمت وظیفه عمومی را انجام نداده و یا به اتمام نرسانده اند، بعد از فراغت از تحصیل به حوزه نظام وظیفه معرفی شده تا مراتب اعزام آنها به خدمت انجام پذیرد

گواهینامه موقت

دانش آموختگان بعد از گذشت سه هفته از تسویه حساب با دانشگاه، اسامی آنها از طریق پورتال وزارت تایید خواهد شد، ولی در خصوص صدور مدرک رشته های مشمول طرح مانند پرستاری ، هوشبری ، علوم آزمایشگاهی و ...  در صورت داشتن فرم پایان طرح به  اداره فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.دیگر مدارک لازم جهت صدور مدرک : انجام یا معافیت طرح (برای رشته های اجباری) و پایان خدمت (برای آقایان) و یا کارت معافیت دائم ، نسخه از کارت ملی و شناسنامه،  تمبر 10.000 ریالی دولتی ، فرم صندوق رفاه (مراجعه به صندوق رفاه دانشگاه) ، 4 قطعه عکس 3*4 (عکس رنگی همراه با پشت زمینه سفید) از الزامات صدور گواهینامه موقت می باشد.

قابل توجه فارغ التحصیلان رشته فوریت های پزشکی علاوه بر موارد بالا همراه داشتن گواهینامه رانندگی الزامی می باشد.

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب