مسئول رفتر مدیر امورآموزشی 

جناب آقای ناصر نژاد

میزان تحصیلات: کارشناسی

پست الکترونیک:   

شماره تماس مدیریت  :  42429040-061   داخلی 1

 آدرس پستی :  انتهای بلوار آزادگان - جنب اداره راهنمایی و رانندگی - دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

شرح وظایف

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب