مسئول اداره دانش آموختگان

 

سرکار خانم دکتر پیمان فرد

میزان تحصیلات: دکتری مدیریت آموزشی

پست الکترونیک: 

 

کارشناس اداره دانش آموختگان 

سرکار خانم صادقی ژولا

میزان تحصیلات: کارشناسی

 

شماره تماس مدیریت  :  42429040-061     داخلی 3

 آدرس پستی :  انتهای بلوار آزادگان - جنب اداره راهنمایی و رانندگی - دانشگاه علوم پزشکی دزفول

     

 

 

شرح وظایف 

 

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب