مسئول اداره  امتحانات

سرکار خانم کلانتریان

میزان تحصیلات: کارشناسی

پست الکترونیک:   

شماره تماس مدیریت  :  42429040-061  داخلی 7

 آدرس پستی :  انتهای بلوار آزادگان - جنب اداره راهنمایی و رانندگی - دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

شرح وظايف  

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب