فرم نظر سنجی کارگاه ها
نظر سنجی کارگاه (ارزیابی حرفه ای  - مدرس : خانم دکتر مافی نژاد)
همکار گرامی باسلام ..
احتراما باستحضار می رساند پرسشنامه حاضر با هدف آگاهی از نظرات شما در خصوص روش تدرس ، موضوعات مورد بحث در کارگاه آموزشی و بهبود دوره های آتی تهیه شده است .
مزید امتنان خواهد بود چنانچه نظرات ارزشمند خود را با تکمیل آن اعلام بفرمائید ...

 موارد مورد نـــظــــــــــــــر
 امـــــــــــــــــــتیازات
 1- قدرت بیان و انتقال مطالب آموزشی
12345
2 - بیان شواهد و مثال های کاربردی 
12345
3- تسلط مدرس بر موضوع تدریس 
12345
4- آمادگی مدرس در پاسخگویی به سوالات 
12345
5- پیوستگی و توالی محتوای آموزشی
12345
6- استفاده از وسایل کمک آموزشی
12345
7- شروع و اتمام به موقع کارگاه آموزشی
12345
8- بکارگیری روش های مناسب در تدریس مطالب
12345
9- جذابیت کارگاه جهت استمرار حضور شرکت کنندگان 
12345
10- توانایی مدیریت کارگاه و استفاده مناسب از زمان 
12345
11- استفاده از روش های فعال و جلب مشارکت شرکت کنندگان 
12345
12 -استفاده از روش های مناسب در سنجش میزان یادگیری فراگیران  12345
13- تناسب منابع آموزشی ارائه شده با محتوای کارگاه
12345
14 - تناسب ساعت کارگاه با محتوای ارائه شده 
12345
15 - تناسب محتوای دوره با نیاز آموزشی شما 
12345
16 - میزان افزایش اطلاعات شما در خصوص موضوع ارائه شده در کارگاه
12345
17 - ارزیابی کلی از کارگاه آموزشی ارائه شده 
12345
چنانچه نظر تکمیلی دارید در این قسمت وارد کنید :

     
                       

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved