فرم اعتراض به آزمون صلاحیت بالینی

فرم اعتراض به آزمون صلاحیت بالینی

به اطلاع متقاضیان شرکت کننده در آزمون صلاحیت بالینی 1 آبان 99 می رساند، مهلت تکمیل فرم الکترونیکی اعتراض به آزمون صلاحیت بالینی تا پایان وقت اداری 99/08/06 می باشد

نام : *
نام خانوادگی : *
کد ملی: *
سال آزمون: *
نام ایستگاه: *  
نام منبع معتبر: *
سال انتشار: *
شماره صفحات: *
ایستگاه مورد اعتراض: *
توضیحات:
تایید موارد فوق و ثبت
*

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved