کاربر استاد
چک لیست استفاده از لاگ بوک paper base دانشکده پیراپزشکی و پرستاری- کاربر استاد
نام استاد : *
نام خانوادگی استاد : *
دانشکده : *
ترم تحصیلی : *

چک لیست استفاده از لاگ بوک paper base دانشکده پیراپزشکی و پرستاری- کاربر استاد

شرح مواد بله خیر توضیحات
1 - آیا تکمیل به موقع لاگ بوک توسط دانشجو صورت گرفته است؟
2 - آیا تمامی قسمت های لاگ بوک تکمیل شده است؟
3- آیا لاگ بوک به تایید شما رسیده است؟

4 -آیا لاگ بوک به تایید مدیرگروه رسیده است؟

5 -آیا محلی برای بایگانی لاگ بوکها در نظر گرفته شده است؟

6 - آیا از محتوای لاگ بوک و نحوه برنامه ریزی آن رضایت دارید؟
نظرات و پیشنهادات:

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved