سال 98

 

فرایندهای برتر دانشگاهی در سال 1398

ردیف

عنوان فرایند

نام مجری مسئول/ دریافت کننده مکاتبات

حيطه نوآوري فرایند

1

اجرای روش منتورشیپ:  راهکاری در جهت تقویت آموزش بالینی و بالا رفتن عزت نفس ، یادگیری مهارت های بالینی و کاهش اضطراب دانشجویان فوریت های پزشکی

حمیده مشعلچی

ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه)

2

تاثیر کارآموزی بررسی وضعیت سلامت بر عملکرد دانشجویان کارشناسی پرستاری دزفول در سال 1398

نسرین سرابی

یاددهی و یادگیری 

3

ارزیابی کیفیت خدمات ، مراقبت های پرستاری و افزایش یادگیری مهارت های بالینی با تلفیق آموزش تفسیر کلیشه های رادیولوژی در برنامه درسی رشته پرستاری

لیلا مسعودی یکتا

تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

 

 

 

 

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved