تقویم
شرح وظایف

كميته دانشگاهي دانش پژوهی آموزشي دانشگاه علوم پزشکی دزفول

ماده 1 : رسالت و ا هداف

«كميته دانشگاهي دانش پژوهی آموزشی  علوم پزشكي دزفول » ( كه از اين پس  به اختصار كميته دانشگاهي خوانده مي شود ) كميته سياستگذاري ، مديريت علمي و راهبردي فعاليتهاي نوآورانه آموزشي مطابق با شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی ، شامل حیطه های فعالیت 1. تدوین و بازنگری برنامه آموزشی 2. ارزشیابی 3. یاددهی و یادگیری 4.مشارکت در طراحی و تولید محصولات آموزشی 5.مدیریت و رهبری آموزشی6. یادگیری الکترونیکی   در جهت ارتقاي كيفيت آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دزفول  مي باشد.

ماده 2 :اعضاء کمیته دانشگاهی

اعضاي كميته مركب از:

1 .معاون آموزشي دانشگاه (رئيس كميته)

2 .مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه (دبير كميته)

3 .كارشناس مسئول كميته دانش پژوهي مركز توسعه و مطالعات دانشگاه

4 .رئيس دانشكده و یا مسئوال   EDO دانشکده  مربوطه

5 .سه نفر از صاحبنظران آموزش علوم پزشكي به پيشنهاد مدیر مركز توسعه و مطالعات دانشگاه  و با حكم  معاون آموزشي دانشگاه

شرایط اعضای حقیقی کمیته عبارتند از :

داشتن سابقه برجسته آموزشي

آشنايي به دانش آموزش علوم پزشكي

التزام به رعايت اصول اخلاق در داوري

سابقه حداقل 5 سال كار به عنوان عضو هيأت علمي

ترجيحاً دارا بودن رتبه دانشياري يا بالاتر

تبصره 1 : اعضاي اين كميته  بایستی آموزش هاي لازم را در مورد چگونگي بررسي مستندات و

داوري فعاليت هاي دانش پژوهي آموزشي طي نمايند.

تبصره 2 :اكميته  دانشگاهی مي تواند در صورت لزوم و بنا بر صلاحديد رئيس كميته به تناسب از افراد مطلع يا صاحب نظر ديگري (بدون حق رأي ) جهت شركت در  جلسات دعوت به عمل آورد .

ماده 3 :شرح وظايف

وظايف اين كميته با در نظر گرفتن چارچوبهاي ذكر شده در آئين نامه وزارتي « شیوه نامه ارزشيابي فعاليتهاي دانش پژوهی آموزشی»  و در جهت دستيابي به يك نظام جامع و فراگير

حمايتي و ارزيابي فعاليتهاي نوآورانه در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دزفول  در نظر گرفته شده و بدين ترتيب شرح وظایف  كميته  دانشگاهی  به قرار زیر می باشد :

1 .تعيين سياستهاي كلي نظام دانش پژوهي آموزشي در  دانشگاه

2. تنظیم شیوه نامه اجرایی دانشگاهي دانش پژوهي آموزشي

2 .تصويب فرايند/ ارزشيابي/ اعلام نتيجه/ رسيدگي به اعتراضات در زمينه فعاليت هاي نوآورانه آموزش علوم پزشكي در دانشگاه

3 .تأييد/ رد فعاليت هاي نوآورانه آموزش علوم پزشكي متقاضیان

4 .تعيين امتياز/ اعلام نتيجه / بررسي مجدد موارد اعتراض فعاليت هاي نوآورانه آموزش علوم پزشكي

5 .تائيد و ارسال گزارش اقدامات انجام شده در زمينه فعاليت هاي نوآورانه آموزش علوم پزشكي در دانشگاه ، هر شش ماه يكبار براي كميته كشوري

6 .استقرار نظام حمايتي دانش پژوهي در دانشگاه

7 .تعيين الويتهاي آموزشي دانشگاه در زمينه دانش پژوهي آموزشی

8 .اطلاع رساني و آموزش در زمينه دانش پژوهي در سطح دانشگاه و کشور

10 .ارائه خدمات حمايتي و مشاوره در مورد فعاليتهاي دانش پژوهي در سطح دانشگاه و کشور  ،  شامل راهنمایی در خصوص ثبت فعالیت های نوآورانه در سامانه Meded.behdasht.gov.ir و ...

11 .مديريت تارنماي (website ) دانشگاه در بخش فعاليتهاي دانش پژوهي آموزشی

12. محاسبه و اعلام امتیاز  فعالیت های نوآورانه  متقاضیان ،طبق  بند 6 ماده 2 آیین نامه ارتقاء اعضا هیات علمی به کمیته های منتخب  ارتقاء دانشکد ه ها

تبصره 1:كميته دانشگاهي در بخش ارزيابي فعاليت هاي نوآورانه آموزش علوم پزشكي ( دانشورانه و دانش پژوهی ) تنها مي تواند نوآورانه بودن فعاليت هاي صورت گرفته در سطح دانشگاه را تعيين نمايد.

تبصره 2:  بررسی و امتیاز دهی  فعالیت های آموزشی دانشورانه و دانش پژوهی آموزشی در سطح کشوری توسط کمیته کشوری دانش پژوهی مستقر در وزارتخانه صورت میگردد.

ماده 4 :جلسات كميته

كميته حداقل هر 4 ماه یکبار  به دعوت دبير كميته تشكيل جلسه خواهد داد .

تبصره 1 :جلسات فوق العاده در شرايط مقتضي مي تواند به پيشنهاد دبير و يا رئيس كميته تشكيل شود.

تبصره 2 : مسئوليت تهيه دستور كار جلسات، دعوت از اعضاي كميته و تنظيم صورتجلسات به عهده دبير كميته و كارشناس مسئول كميته  دانش پژوهي مركز  مطالعات توسعه آموزش پزشکی  مي باشد.

   دانلود : شرح_وظايف_كميته_دانشگاهي_دانش_پژوهي.pdf           حجم فایل 77 KB
سامانه ها
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 75
 بازدید امروز : 41
 کل بازدید : 1246233
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.4212

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved