معرفی و شرح وظایف

مسئول اداره پذیرش و ثبت نام

خانم فروغ پیمان فرد

مدرک : کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

 

اهم وظايف و فعاليت‌هاي امور اداره پذيرش  و ثبت نام 


-          دريافت ليست پذيرفته شدگان، راهنماي ثبت نام و فرم‌هاي مربوطه از سازمان سنجش
-          تهيه و تکثير فرم‌هاي ثبت نام
-          فراهم نمودن ساير مقدمات ثبت نام
-          انجام ثبت نام با همکاري ساير کارشناسان و همکاران
-          درخواست تأييديه و ريز نمرات مقاطع قبلي از مراکز آموزشي قبلي دانشجويان
-           نظارت بر تکميل پرونده‌ها و قطعي نمودن ثبت نام در صورت مطابقت کامل شرايط پذيرفته شده با دستورالعمل ثبت نام
-          تهيه دستورالعمل‌هاي لازم در زمينه پذيرش دانشجويان جديدالورود.
-          اعلام وضعيت دانشجويان ترك تحصيل
-          تکثير مقررات آموزشي و تحويل به دانشجويان جديدالورود
-          کنترل انتخاب واحد در هر ترم تحصيلي از نظر رعايت سقف مجاز، رعايت پيش¬نياز و ...
-       ثبت نام از پذيرفته شدگان دانشگاه از طريق آزمون¬هاي سراسري، کارداني به کارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد بر اساس دستورالعمل¬هاي ثبت نامي
-          معرفي دانشجويان به امور دانشجويي
-          بررسي و پيگيري لازم به منظور تكميل كمبود مدارك مورد نياز در پرونده.
-          کنترل مدرک ثبت نام/ کارت آزمون/ کارنامه آزمون و تکميل فرم‌هاي مربوطه/ بررسي پرونده و اعلام کمبود مدارک به دانشجو
-          ارسال ليست پذيرفته شدگان به دانشکده‌هاي تابعه پس از دريافت ليست از سازمان سنجش آموزش و نيز به امور دانشجويي
-          ارسال نمرات خام و رتبه پذيرفته شدگان به دانشکده‌هاي مربوطه پس از دريافت ليست از سازمان سنجش آموزش کشور
-          دريافت مجوز ادامه تحصيل از صندوق رفاه دانشجويان وزارت متبوع
-          اعلام مغايرت‌ها به سازمان سنجش
-          انجام مکاتبات ضروري با وزارت متبوع ،سازمان سنجش و دانشکده‌ها
-          صدور گواهي اشتغال به تحصيل
-          مکاتبه به ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها در خصوص درخواست اصل ديپلم متوسطه و پيش دانشگاهي دانشجويان
-           انجام امور مربوط به دانشجويان انصرافي
-          ارتباط با سازمان سنجش در خصوص اعلام ظرفيت¬ها، دريافت اسامي و مدارك و ...
-          انجام امور مربوط به تقاضاي دانشجويان متقاضي تطبيق واحد و معادل‌سازي
-           اعلام تغييرات شناسنامه‌اي به سازمان سنجش
-       درخواست ريزنمرات و گواهي فراغت از تحصيل پذيرفته شدگان مقاطع ناپيوسته از دانشگاه‌هاي محل تحصيل مقطع قبلي
-          صدور حكم انصراف و يا اخراج از تحصيل
-          تسويه حساب دانشجويان اخراجي و يا انصرافي
-          بررسي كارنامه كلي دانشجويان فارغ التحصيل از لحاظ تعداد واحد گذرانده – واحد اخذ شده – تعداد نيمسال مشروطي– معدل كل
-          انجام امور مربوط به دانشجويان انصرافي و اخراجي
-        مکاتبه با مرکز خدمات آموزشي وزارت در خصوص مشکلات آموزشي دانشجويان در صورت لزوم