معرفی و شرح وظایف مدیر

مدیر مرکز آموزش مداوم

جناب آقای حسین شمشیرگر زاده

میزان تحصیلات: دانشجوی دکترای مدیریت


پست الکترونیک:   h.shamshir@yahoo.com

شماره تماس مدیریت  :  42429732-061

 آدرس پستی :  انتهای بلوار آزادگان - جنب اداره راهنمایی و رانندگی - دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

 

شرح وظایف :

 • نظارت برحسن اجرایی قوانین وآئین نامه های  ومصوبات آموزش مداوم
 • کمیته ماده 6 مشمولینکمیته ازریابی وارزشیابی برنامه ها
 • تدوین مصوبات  وشیوه های آموزشی  ارتفا سلامت  جامعه
 • مکاتبات مکتوب وغیر مکتوب  با حهت پشبرد اهداف آموزش مداوم
 • نظارت براجرایی کلیه قوانین وآئین نامه های آموزش پزشکی
 • نظارت برکلیه خدمات آموزش مداوم جامعه پزشکی
 • صدور گواهی شرکت در برنامه
 • ارزیابی برنامه های مدون
 • ارزیابی برنامه های کارگاهی ارزیابی  برنامه های سمیتار ، کارگاه ، کنفرانس وهمایش
 • نظارت بر فرایند ثبت مشخصات  برنامه ها
 • نظارت بر فرآیند ثبت نام مشمولین درسامانه
 • نظارت بر حضور وغیاب مشمولین وامتیاز در برنامه
 • نظارت بر صدور  پروانه مطب

 

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved