معرفی و شرح وظایف مدیر

 مديریت امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی   

جناب آقای مراد پور

 

 

کارشناس ارشد

 

 

 

شماره تماس معاونت  :  42429040-061

 

شرح وظايف   

1.    نظارت بر ثبت نام و تعيين واحد دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه
2.    رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشگاه و اظهار نظر در مورد تغییر یا توسعه آنها
3.    مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی ، عملی آنان
4.    نظارت بر صدور گواهينامه پايان تحصيلات و ريزنمرات و گواهي مدارك تحصيلي
5.    نظارت بر امور مربوط به وظيفه عمومي دانشجويان و صدرو گواهي اشتغال به تحصيل آنها.
6.    نظارت بر امور انتقال دانشجويان با توجه به مقررات و ضوابط تعيين شده.
7.    تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات رشته هاي مختلف و ارسال آنها به مراجع ذيصلاح.
8.    نظارت بر دایره امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات
9.    برنامه ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی
10.    رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشگاه
11.    برنامه ریزی برای دانشویان مم
12.    تشکیل کمیسیون نقل و انتقالات دانشگاه و تهیه دستور جلسات
13.    تشکیل شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و تهیه دستور جلسات
14.    برگزاری امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات
15.    تهیه پاسخ برای مکاتبه در خصوص دانش آموختگان به موسسات و ارگانهای دولتی و موسسات آموزشی داخل و خارج از کشور براساس مقررات آموزشی جهت معاونت آموزشی دانشگاه
16.    حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحد های تابعه ، از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار آنها و نیز ایجاد هماهنگی بین آن واحد ها
17.    نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به معاونت آموزشی دانشگاه
18.    مکانیزه نمودن فعالیت های خدمات آموزشی در حوزه ستادی و دانشکده های تابعه
19.    فراهم نمودن نیازهای سخت افزاری در گروه های آموزشی دانشکده های تابعه جهت استفاده از نرم افزارهای اختصاصی و دسترسی به اینترنت و سایر بانکهای اطلاعاتی مرتبط
20.    برنامه ریزی و نظارت بر امور تحصیلات تکمیلی و دوره ای کوتاه مدت آموزشی دانشگاه، تهیه پیش نویس تقویم آموزشی دانشگاه و ابلاغ آن به دانشکده ها و تهیه برنامه آموزشی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی ، پرستاری و مامایی و بهداشت و پیراپزشکی آن توسط وزارتخانه از طریق معاونت آموزشی دانشگاه
21.    مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه و پیشنهاد اصول اجرایی در این زمینه به معاونت آموزشی دانشگاه
22.    نظارت بر اجرای قوانین حضور غیاب دانشجویان و صدور اخطار در موارد لزوم
23.    نظارت بر حضور و غیاب اساتید و تذکرات مورد لزوم
24.    نظارت بر امور آموزشی و مقررات و آیین نامه های آموزشی