شرح وظایف

شرح وظایف شاهد وایثارگران


با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)و تقدیم احترام ،با توجه به دستورالعمل شماره 1111/820/400مورخ20/4/88 معاونت محترم رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین ابلاغیه شماره 190078 مورخ 3/5/88 مشاور محترم وزیر ومدیر کل حوزه وزارتی در خصوص آئین نامه اجرائی شرح وظایف ستادها و مدیریت امور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی که به تصویب اعضای محترم شورای طرح و برنامه شاهد رسیده است، خلاصه ای به شرح ذیل حضورتان اعلام میگردد:


اهداف:
1-تحقق فرمان حضرت امام خمینی (ره) در مورخ 6/1/65 مبنی بر تلاش وافر دانشجویان معزز شاهد وایثارگردر راه تهذیب و تحصیل جهت کسب دانش و معنویت اسلامی که امور جامه خویش را به دست گیرند .
2-ترویج فرهنگ ایثار وشهادت حفظ و حراست از آثار وپیام شهیدان و ایثار گران.
3-ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان معزز شاهد و ایثارگردر راستای ارتقای وضعیت آموزشی ،فرهنگی و رفاهی آنان.
4-زمینه سازی برای مشارکت فعالانه ی دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی، فرهنگی ، پزوهشی ، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد وتعالی بیشتر آنان.


تعاریف :
تسهیلات این آئین نامه و دستور العمل متناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد وایثارگر ذیل تعلق میگیرد:
1-فرزند(شهید ، مفقودالاثر ،آزاده ، جانباز 25% و بالاتر)
2-همسر(شهید ، مفقودالاثر ، آزاده ، جانباز 25% و بالاتر)
3-جانباز 25% و بالاتر)
4-آزادگان (با حداقل شش ماه سابقه اسارت)
5-جانبازان با حداقل 10% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
6-رزمندگان با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالی ویا نه ماه متناوب در جبهه
شرح وظایف مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی


1.    اجرای کلیه قوانین آئین نامه ها دستورالعمل ها برنامه ها و طرح های ابلاغی از سوی اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع
2.    پیگیری و اجرای مصوبات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
3.    تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر به منظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب
4.    تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه
5.    پیگیری و جذب اعتبارات مورد نیاز به منظور پیشرفت برنامه ها و فعالیت های مصوب از منابع در اختیار
6.    تنظیم تقویم سالانه برگزاری جلسات ستاد امور شاهد و ایثارگر دانشگاه و ارسال به موقع صورت جلسه مربوطه به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع
7.    اطلاع رسانی شایسته به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهرمندی از امکانات تهسیلات و خدمات آموزشی،پژوهشی، فرهنگی و رفاهی
8.    ایجاد بانک جامع اطلاعات از وضعیت آموزش فرهنگی رفاهی و سلامت دانشجویان و دانش آموختگان با همکاری حوزه های مختلف دانشگاه
9.    اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق برگزاری کلاسهای تقویتی واحد های درسی
10.    اجرای طرح ستاد مشاوره دانشگاه و برگزاری کارگاه های آموزشی،پژوهشی و فرهنگی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاوره با هماهنگی اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع
11.    توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به منظور کاهش مشکلات تحصیلی آنان
12.    پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همکاریو هماهنگی با مسئولین دانشگاه و سایر نهادهای ذیربط
13.    جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی، فرهنگیف پزوهشی و حمایت پشتیبانی از پروژه های و طرح های تحقیقاتی
14.    برگزاری مراسم جشنواره مسابقات اردوها. ..... در زمینه های علمی ، فرهنگی، ورزشی و مانند آن و تشویش دانشجویان ممتاز با هماهنگی ادره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع
15.    تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالانه و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع پس از ارائه و تایید در ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
16.    تقسیم کار، توجیه کارکنان و تعریف شرح وظایف آنان
17.    ارزیابی فعالیت ها، برنامه ها و تلاش برای تقویت نقاط قوت، بهبود عملکرد و رفع نواقص.
18.    اجرای قوانین، برنامه ها، طرح ها، آئین نامه ها و دستور العمل های ارسالی از ستاد مرکزی وزارت متبوع
ب: مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور
ماده2: مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر زیر نظر مستقیم معاونت آموزشی دانشگاه و براساس  قوانین آئین نامه ها دستورالعمل ها و شرح وظایف مربوط رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر را بعهده دارد.
ماده3: مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگران با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تائید معاونت آموزشی وزارت متبوع انتخاب و با حکم رئیس دانشگاه و زیر معاونت آموزشی دانشگاه انجام وظیفه مینماید.
ماده4 : مدیر آمور دانشجویان شاهد و ایثارگر عضو کمسیون موارد خاص شورای آموزشی، شورای فرهنگی، کمیته انضباطی و کمیته نقل و انتقالات دانشگاه با حق رای میباشند.


شرح وظایف ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی


1.    برنامه ریزی و زمینه سازی برای احرائی مصوبات قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی مقام عالی وزارت، ستاد مرکزی و ادره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع
2.    نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر شاهد و ایثارگر دانشگاه در پایان هر نیمسال ارائه طرح برنامه های مناسب برای رشد تعالی و مشکلات دانشجویان
3.    نهیه و تدوین برنامه های مورد نیاز برای تقویت روحیه علمی و ارتقای وضعیت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر
4.    تنظیم و تدوین برنامه های مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شاهد و ایثارگر
5.    تهیه و تدوین برنامه های مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهای ذیربط در فعالیت های ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر
6.    نظارت بر عملکرد مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها
7.    تصویب برنامه و بودجه مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و نظلرت بر عملکرد آن