آئین نامه

آيين نامه نقل و انتقال دانشجويان شاهد در دانشگاههاي كشور

آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

دستورالعمل ها،بخشنامه ها و آیین نامه ها سال 96

بخشنامه شماره 222/510/د مورخ 4/4/92 مدیرکل محترم دانشجویان شاهد و ایثار در خصوص ترم تابستانه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved