معرفی معاون آموزشی

 معاون آموزشی دانشگاه

جناب آقای دکتر جواد موذن

 

 

پست الکترونیک:                                                                          

شماره تماس معاونت  :  42429531-061، 42429533

نمابر:    42429538-061

 آدرس پستی : شهرستان دزفول- انتهای بلوار آزادگان - جنب اداره راهنمایی و رانندگی - دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

cv دکتر موذن