شرح وظایف معاون آموزشی

شرح وظايف معاون آموزشی

 • تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی، با همکاری مسئولان ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
 • بررسیهای لازم و اتخاذ تصمیم درموردفعالیتهای آموزشی
 • تعیین ضوابط ناظربردوره های کار شناسی ارشدودکترا
 • ایجاد و برقراری تماس با دانشگاههای داخلی و خارجی به منظور جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف آموزشی 
 • نظارت بر اجرای مقررات وآئین نامه های آموزشی، از طریق دفتر نظارت و سنجش آموزش دانشگاه 
 • اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی 
 • حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت مستقیم برکار آنها و نیز ایجادهماهنگی بین آن واحدها .
 • ایجاد زمینه رشد و توسعه انفورماتیک و خدمات رایانه ای امور آموزشی جهت پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه
 • اداره کليه امور آموزشی دانشگاه
 • مطالعه و اتخاذ تصميم در جهت ارتقاء کيفيت آموزشی دانشگاه و پيشنهاد اصول اجرايی در اين زمينه
 • نظارت بر اجرای صحيح مقررات وآئين نامه های آموزشی
 • نظارت مستمر بر حسن اجرای وظايف محوله واحدهای تابع دانشگاه ودانشکده ها
 • برنامه ريزی کلی و ارائه خط مشی و سياست های آموزشی با توجه  به مقررات مصوب
 • تنظيم دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه و برگزاری جلسات به منظور حل و فصل مسائل دانشجويی و دستياری

 

 

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved