منو اصلی
معرفی مدیر کمیته

مدیر کمیته رشد و بالندگی اساتید هیات علمی

دکتر دکتر بهنام قربان زاده

 
مدرک :   دکترای دکتری تخصصی فارماکولوژی

پست الکترونیک:       b_ghorbanzadeh82@yahoo.com   
شماره تماس:              42429538  و    42429070


  دانلود : دکتر_قربانزاده_خلاصه.pdf