معرفی دبیر کمیته
دبیرکمیته برنامه ریزی آموزشی
دکتر نسرین سرابی
رتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک    sarabi.n@dums.ac.ir
شماره تماس     42429532-061

 

 

 

 

اعضای کمیته برنامه ریزی آموزشی  

 

دکتر نسرین سرابی، دکتر میثم مرد سلطانی، آقای محمد علی توسنگ، دکتر محمد امین بهمنش، آقای علی صادقی مقدم، آقای رضا پورغفاری

 

شرح وظایف:

 

        -بررسی و مرور نظام مند  برنامه هاي درسي موفق و مطرح در دانشگاههای موفق دنيا

 

-         بهبود و بازنگري برنامه هاي آموزشي

 

-         انطباق برنامه هاي درسي با نياز جامعه

 

-         انطباق برنامه هاي درسي با وظايف آينده دانشجويان

 

-         هدفمند شدن برنامه هاي آموزشي مدرسين

 

-         استفاده بهينه از زمان و امكانات جهت آموزش كيفي

 

-          نظارت و پيگيري اجرايي برنامه هاي آموزشي مدرسين

 

-         تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف ( طرح دوره "  "course planو طرح درس "Lesson Plan اساتيد دركليه دروس عملي، نظري و باليني و در تمام گروه هاي آموزشي)

 

-         ارزشيابي طرح درس اساتيد و ارائه بازخورد برنامه‌ريزى شده در کارگاه‌هاى آموزشى ويژه مدرسين

 

-         تدوين راهنماي مطالعاتي براي دانشجويان

 

-         نظارت بر اجراى برنامه‌هاى آموزشى و ارزشيابى آنها

 

-         ارتقاء برنامه هاي درسي و منابع آموزشي به روز از طريق بازنگري در ابتداي هر ترم

 

-         مشاركت و پيگيري اجراي برنامه ها توسط مديران گروه ها

 

انتظارات مرکز از کمیته برنامه ریزی آموزشی تا پایان سال 1396

 

1-    تشکیل کمیته برنامه ریزی آموزشی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

2- بازنگری کارنامه آموزشی اعضای  هیات علمی

 

 3- تدوین  و بازنگری فرم  طرح دوره "  "course plan و طرح درس Lesson Planبرای اساتید

 

 4- تهیه قوانین جدید و تدوین ، داوری و امتیازدهی طرح درس ها

 

5 -  تغییر در نحوه اجرای ، قوانین و فرم ارزیابی نحوه طرح درس (توسط دانشجو)

 

  6-  ارتقای اعضای هیات علمی جدیدالورود با هدف بالابردن توان آنان در تهیه و تدوین طرح درس و طرح دوره مطابق با نیازهای واحد برنامه ریزی آموزشی

 

    7-  نظارت بر روند برنامه ریزی ،بازنگری و ارزشیابی برنامه های آموزشی مطابق با استانداردهای اعتبار بخشی

 

8- بررسی امکان سنجی پذیرش دانشجو از کشورهای همسایه مانند عراق با توجه به امکانات دانشگاه

 

9- نظارت بر واحدهای موظفی، واحدهای حق التدریس و دروس مرتبط با اساتید در دانشکده

 

10. تعیین فرایند آموزشی برای اساتید حق التدریسی و اساتید هیات علمی جدید

 

11. بررسی برنامه مدیر گروها در دانشکده ها

 

12. بررسی نیاز به پرسنل هیات علمی و حق التدریس توسط دانشکده ها جهت ترمهای آتی

 

13. بررسی اعلام نیاز جذب هیات علمی دانشکده های دانشگاه با همکاری مرکز جذب امور هیات علمی

 

 

 

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved