تقویم
عنوان

 • معرفي‌‌شدگان نیمه متمرکز مرحله اول رشته تحصيلي كارداني و کارشناسی فوريت‌هاي پزشكي به دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي درماني‌ دزفول برای انجام مصاحبه و سایر مراحل
  معرفي‌‌شدگان نیمه متمرکز مرحله اول رشته تحصيلي كارداني و کارشناسی فوريت‌هاي پزشكي به دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي درماني‌ دزفول برای انجام مصاحبه و سایر مراحل

 • تقویم آموزشی 1401-1400
  تقویم آموزشی 1401-1400

 • فراخوان پذیرش
  فراخوان پذیرش

 • ارزیابی درونی اعتبار بخشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد
  ارزیابی درونی اعتبار بخشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد

برنامه عملیاتی

برنامه علمیاتی کیمته برنامه ریزی آموزشی

 

 

ساختار و شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی

معرفی: کمیته برنامه‌ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با هدف ارتقای برنامه‌ریزي درسي تشکيل شده است. توسعه برنامه‌ریزی درسی در سطح دانشگاه و کشور مطابق با استانداردهای روز آموزش پزشکی در جهان و منطبق با شرایط بومی کشور، انطباق برنامه هاي درسي با سرفصل دروس ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، انطباق برنامه‌هاي درسي با نيازهاي جامعه و انطباق برنامه‌هاي درسي با وظايف آينده دانشجويان.

تعریف کمیته برنامه ریزی درسی : 

 

هدف اصلی کمیته برنامه ریزی درسی پاسخگو بودن برنامه های آموزشی دانشگاه از طریق نظارت بر روند راه اندازی رشته های جدید و طراحی برنامه درسی آن رشته و نیز بهبود برنامه های درسی از طریق بازنگری برنامه ها ی تدوین شده می باشد.

 

اهداف و فعالیتهای کمیته برنامه ريزي آموزشي

هدف کلی:
ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی از طریق تدوین، پایش، کنترل و ارزیابی برنامه ها و استفاده از روشهای نوین آموزشی مثل آموزش الکترونیکی

 

 

شرح وظایف، فعالیت ها و استراتژی های راهبردی کمیته برنامه ریزی آموزشی:

 •   برگزاری جلسات  کمیته برنامه ریزی درسی به طور منظم

استراتژی ها:

1)     تعیین اعضاء کمیته و شرح وظایف آن ها

2)     اطلاع رسانی در خصوص زمان بندی تشکیل جلسات

 •    مشاوره جهت نگارش و  بازنگری در  طرح دروس ارائه شده در گروه های آموزشی

استراتژی ها:

1)     تهیه فرآیند طرح درس ها

2)     تشکیل کمیته بررسی طرح درس

3)     مجازی سازی طرح درس

4)     استفاده از تجربیات موفق سایر دانشگاه ها در زمینه طرح درس مجازی

5)     جلب حمايت و پيگيري ارائه طرح درس Lesson Plan توسط اعضاء هيات علمي

6)     ارائه مشاوره و جلب حمایت گروه های آموزشی در زمینه تدوین برنامه های دوره های آموزشی (Course Plan)

7)     ارزشیابی طرح درس توسط EDO، مدیر گروه، EDC و مدیر کمیته برنامه ریزی آموزشی بر اساس استانداردها

8)     نظارت بر کیفیت طرح دوره و طرح درس های تدوین شده و ارائه بازخورد به اساتید

9)     تهیه قوانین و فرمت شیوه نگارش طرح درس

10)    ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس

11)    مشارکت در برگزاری کارگاه‌هایی برای آشنایی اساتید و اعضای هیئت علمی در خصوص طرح درس و طرح دوره

 •    نظارت و تسهیل فرایند بازنگری کوریکولوم ها

 

استراتژی ها:

1)     تشکیل کارگروه بازنگری کوریکولوم ها

2)     بازبینی دوره ای کوریکولوم های آموزشی براساس استانداردهای کوریکولوم آموزشی هر رشته با حضور مدیر گروه رشته مربوطه

 •    هدایت و نظارت بر فرآیند راه اندازی رشته

 

استراتژی ها:


1)     پیش بینی و آماده سازی زیر ساخت و تجهیزات

2)     تشکیل جلسات با مدیرگروه و اعضاء هیات علمی رشته و بررسی اهداف، ملاک ها، تجهیزات و فرآیند راه اندازی رشته

 •  پیگیری  و نظارت بر استفاده از لاگ بوک الکترونیک در دانشکده پزشکی و تلاش جهت راه اندازی لاگ بوک الکترونیک برای  دانشکده ها  

استراتژی ها:


1)     ارایه درخواست و رایزنی جهت راه اندازی لاگ بوک الکترونیک تمامی رشته ها

2)     تهیه فرآیند لاگ بوگ الکترونیک

3)     تهیه چک لیست پایش فرآیند لاگ بوک الکترونیک

4)     مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی  و دانشجویان جهت استفاده از لاگ بوک های آموزشی

5)     تدوین راهنمای مطالعاتی و فایل آموزشی  برای دانشجویان و اساتید در خصوص نحوه استفاده و ثبت اطلاعات لاگ بوک الکترونیک در سامانه

6)      همکاری و مشاوره با دانشکده ها  جهت رفع مشکلات احتمالی در روند استفاده و ثبت اطلاعات لاگ بوک در سامانه

7)     راه اندازی وتدوین لاگ بوک  الکترونیک جهت دوره‌هاى تخصصى و ارایه راهنمایی به دانشجویان و اساتید

8)     ارایه بازخورد  در رابطه با نحوه مشارکت دانشجویان و اساتید در لاگ بوک الکترونیک به واحدEDC  و معاونت آموزشی دانشگاه

9)     برگزاری کارگاه لاگ  بوک الکترونیک برای دانشجویان و اعضاء هیات علمی

 •     اعلام عناوین کارگاه های مورد نیاز اساتید و دانشجویان، مرتبط با کمیته برنامه ریزی آموزشی به EDC

 

استراتژی ها:


1)     نظر سنجی در خصوص کارگاه های مورد نیاز اساتید

2)     هماهنگی و انجام امور مربوط به برگزاری کارگاه مورد نیاز اساتید

 •      مشارکت در تدوین برنامه آموزش دانشجويان در مركز مهارتهاي باليني

 

استراتژی ها:

1)     برگزاری جلسات و همکاری با واحد مرکز مهارتهای بالینی

2)     تهیه گزارش  و نظر سنجی در خصوص کیفیت فعالیت های آموزشی در مرکز مهارت های بالینی

3)     برگزاری جلسات هم اندیشی در خصوص ارتقاء کیفیت آموزش در مرکز مهارت های بالینی

4)      نظارت بر اجراي برنامه هاي تدوین شده در مركز مهارت‌هاي باليني

 •     ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

 

استراتژی ها:

1)     تهیه  مستندات و ارسال گزارش به واحدEDC

2)     بایگانی اطلاعات و اقدامات انجام شده 

 

 

الف) ارزیابی عوامل راهبردی داخلی(IFE)

شماره

نقاط قوت(Strengths)

نقاط ضعف(Weakness)

1

 

بهره مندی از اساتید باتجربه و متعهد

 

محدودیت فضاهای فیزیکی مناسب برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه

2

 

برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی و متناسب با نیاز اساتید و کارکنان دانشگاه

 

کمبود تعداد اعضاء هیئت علمی

3

 

وجود مدیران آموزش دیده و مجرب در دانشکده ها

 

عدم اتصال کلاس های آموزشی به اینترنت

4

 

بهره مندی از تجهیزات آموزشی پیشرفته در امور آموزشی

محدودیت و ضعف در تهیه برخی تجهیزات کمک آموزشی

5

 

فراهم سازی امکان پژوهش در آموزش جهت ارتقاء همزمان امور آموزشی و پژوهشی

 

فقدان نظام جامع خدمات رفاهی و معیشتی اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشسگاه

6

 

وجود شوراها و کمیته های علمی و مشورتی و اجرایی در دانشکده

 

عدم تناسب تعداد دانشجو و فضا آموزشی

7

 

در نظر گرفتن فعالیت اعضاء هیئت علمی و تبدیل ساعت فعالیت آنها در کمیته های EDC به واحد معادل و ثبت در بانک اطلاعات

 

مقاومت برخی از کارکنان در برابر تغییر و تحول سازمانی

8

عزم همگانی براي تقویت زیرساخت هاي آموزشی و پژوهشی به صورت مجازي

فقدان سیستم پایش وارزشیابی کارآمد

9

ارتقاء مهارت اساتید، دانشجویان و کارشناسان در زمینه اصول آموزش و پژوهش مجازي و برخط و با تکیه بر فناوريهاي نوین

نبود زمینه های کافی برای استفاده از فرصت های مطالعاتی و شرکت در کنگره های بین المللی

10

-

 

عدم وجود دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه

 

 

 

 

الف) ارزیابی عوامل راهبردی خارجی(EFE)

شماره

نقاط فرصت(Opportunities)

نقاطتهدید(Threats)

1

 

وجود خیرین سلامت در توسعه خدمات آموزشی

 

 

تورم و مشکلات معیشتی

2

 

اهتمام و توجه دولت به بخش آموزش

 

 

حجم زیاد وظایف برای اساتید

3

 

موقعیت مناسب جغرافیایی و ارتباطی استان

 

 

گسترش پذیرش در دانشگاه های آزاد

 

4

 

ارتقاء دانشگاه به تیپ 2  

 

 

پذیرش دانشجوی سهمیه انتقالی و میهمانی در دانشکده ها

5

 

امکان جذب دانشجویان بین الملل

 

 

اولویت وظایف پژوهشی بر فعالیت های آموزشی اساتید

 

6

 

امکان ارتباط و استفاده از تجربیات سایر دانشگاهها

 

 

وزن پايين فعالیتهاي  آموزشی در آیین نامه ي ارتقاء

 

7

 

وجود هیئت ممیزه در دانشگاه

 

 

محدودیت منابع مالی دانشگاه

8

 

تسهیل راه اندازی شرکت های دانش بنیان

 

 

انتقال و مهاجرت اعضای هیأت علمی

9

 

سیاستهای دولت برای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه

 

 

کاهش متقاضیان تحصیلات دانشگاهی به دلیل اشباع بازار کار و نبود انگیزه لازم جهت ادامه تحصیل دانشجویان

10

 

جذب دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی

 

 

-

.

 

انواع استراتژی ها بر اساس مدلSWOT

مدل  SWOTدر حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصات دو بعدی است که هر یک از چهار نواحی آن، نشانگر یک دسته استراتژی می باشد.بر اساس این مدل،استراتژیهای طبقه بندی شده برای دانشکده بهداشت عبارتند از:

1.     استراتژی رشد (S.O): راهبردهای حداکثر استفاده از فرصتهای محیطی با بکارگیری نقاط قوت دانشگاه

2.     استراتژی تنوع (S.T): راهبردهای استفاده از نقاط قوت دانشگاه برای جلوگیری از مواجهه با تهدیدها

3.     استراتژی تغییر(W.O)راهبردهای استفاده از مزیتهای بالقوه ای که در فرصتهای محیطی نهفته است  برای جبران نقاط ضعف موجود در دانشگاه

4.     استراتژی تدافعی(W.T): راهبردهایی برای به حداقل رساندن زیانهای ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف.

 

انواع استراتژی ها درمدل SWOT

 

 

 

 

فرصت ها(O)

تهدیدها(T)

نقاط قوت (S)

 

استراتژی رشد (S.O)

استراتژی تنوع (S.T)

نقاط ضعف (W)

 

استراتژی تغییر(W.O)

استراتژی تدافعی(W.T)

 

 

 

 

نمودار تجزیه و تحلیل  SWOT دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

 

 

 

اخبار مرکز مطالعات
مراسم گرامیداشت روز استاد و جشنواره شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزارشد
مراسم گرامیداشت روز استاد و جشنواره شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزارشد
مراسم گرامیداشت روز استاد و جشنواره شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزارشد
 ٠٩:٥٨ - 1400/06/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
دومین نشست ریاست محترم دانشگاه با اعضای هیأت علمی
دومین نشست ریاست محترم دانشگاه با اعضای هیأت علمی
دومین نشست ریاست محترم دانشگاه با اعضای هیأت علمی
 ١١:٤٨ - 1400/06/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه مرجعیت سرطان اطفال در تاریخ 1400/05/25
آگاهي سازي عمومي تغذيه با شير مادر
فراخوان پذیرش
ارزیابی درونی اعتبار بخشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد
دانشگاه علوم پزشکی دزفول در"جشنواره شهید مطهری "در سال ۱۴۰۰ درخشید
کسب رتبه تایید کامل اعتبار بخشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
ژورنال کلاب
برگزاری ژورنال کلاب دانشکده پرستاری
برگزاری ژورنال کلاب دانشکده پرستاری
برگزاری ژورنال کلاب با عنوان: آنالیز جامعCOVID-19 در دوران بارداری، توسط سرکار خانم نصرت بهرامی عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری
 ٠٩:٢٦ - 1400/03/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری ژورنال کلاب دانشکده پرستاری
برگزاری ژورنال کلاب دانشکده پرستاری
برگزاری ژورنال کلاب با عنوان: ارتباط بین وضعیت ویتامینD در بارداری و خطر ابتلا به پره اکلامپسی: یک مطالعه مورد- شاهدی لانه گزینی شده، توسط سرکار خانم مهناز نصرت آبادی عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری
 ١١:٣٨ - 1400/03/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
وبینار ژورنال کلاب با سخنرانی خانم سخاوت پور
وبینار ژورنال کلاب
سامانه ها
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1116
 بازدید امروز : 39
 کل بازدید : 1246231
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.4992

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved