پردیس و مازاد

رشته های تحصیلی دوره های ظرفیت مازاد:

1)      بر اساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از سال تحصیلی 94-1393 آن دسته از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی که فاقد پردیس خودگردان می باشند، مجاز هستند طبق ضوابط مصوب جلسه 235 مورخ 30/2/1393 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، دانشجوی مازاد ظرفیت پذیرش نمایند.

2)      پذیرش دانشجوی مازاد مشروط به پرداخت هزینه تحصیل و خدمات رفاهی  توسط پذیرفته شدگان بر اساس تعرفه تعیین شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت و تصویب هیأت امنای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مربوطه می باشد.

3)      محل تشکیل کلاس پذیرفته شدگان  مازاد  ظرفیت در اختیار دانشگاه می باشد.

4)       نقل و انتقال  و مهمانی پذیرفته شدگان مازاد ظرفیت میان دانشگاههایی که دارای ظرفیت مازاد می باشد، مشروط به موافقت مبدأ و  مقصد و با رعایت سایر ضوابط آیین نامه انتقال بلامانع است.

5)       سایر شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجوی مازاد همانند پذیرش دانشجو در پردیس های خودگردان می باشد.

6)       داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاههای اینترنتی دانشگاههای مذکور مراجعه نمایند.


رشته های تحصیلی دوره های پردیس خودگردان:

به منظور گسترش آموزش عالی کشور و فراهم نمودن شرایط لازم برای تحصیل  در داخل کشور به جای خارج از کشور، برخی از دانشگاهها وموسسات آموزش عالی داخل با توجه به ضوابط مربوط مبادرت به پذیرش دانشجو می نمایند. پذیرش دانشجو در این دوره ها به روش متمرکز صورت خواهد گرفت.

-        از دانشجویان دوره های "پردیس خودگردان" دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، بر اساس مقررات مربوط شهریه اخذ می گردد.

-        بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میزان شهریه دوره های پردیس خودگردان،بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاههای  مربوط تعیین و از پذیرفته شدگان دریافت خواهد شد. لذا آن دسته از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، که در دوره های " پردیس خودگردان" نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می نمایند، موظفند جداول شهریه مصوب هیأت امنا را در پایگاه اینترنتی خود درج و به اطلاع داوطلبان برسانند.

-        پذیرفته شدگان ملزم به رعایت تعهدات مالی در قبال دانشگاه مربوطه خواهند بود.

 

 

 

 

 

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved