معرفی
دبیرکمیته بین المللی سازی 
دکتر بهنام عزیز اللهی
رتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک    behnam.azizolahi@yahoo.com
شماره تماس     42429532-061

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved