اداره آموزش مداوم

 مرکز آموزش مداوم

معرفی مرکز:
قانون آموزش مداوم جامعه  پزشکی ابتدا تحت عنوان قانون باز آموزی و نو آموزی پزشکی کشور در اوخر سال
1369برای اجرای یک دوره  پنج ساله تصویب شد ودر تاریخ 12/2/1375 با تغیر نام به آموزش مداوم جامعه پزشکی به تصویب نهایی مجلس رسید.

هدف کلی قانون آموزش مداوم:
اجرای آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ارتقاء سطح دانش ومهارت شغلی جامعه پزشکی وبهینه سازی خدمات بهداشتی و درمانی کشور و دستیابی به استاندادهای کار آمد ومطلوب  خدمات پزشکی وحرفه  های وابسته منطبق با نیازهای جامعه می باشد هدف نهایی آموزش مداوم ارتقا کیفت سلامت جامعه باشد.
چرا آموزش مداوم:
-آموزش مداوم یک  ضرورت غیر قابل انکار در کلیه رشته ها ومشاغل به خصوص در رشته های علوم پزشکی بشمار می رود زیرا:
-علوم پزشکی  همه روز در حال پیشرفت وتحول است
-اپیدمیولوژی بیماریها وشاخصها مربوط به سلامت وبیماری درجامعه تغیر می کند
-فن آوریهای نوین پزشکی شیوهای مهارتها حرفه ای پزشکان رابشدت دچارتحول می کند
-افزایش آگاهی مردم وبیماران باعث بالا رفتن نوع وسطح تقاضای آنان  از پزشکان به طور مستمر  شده است
-با پیدا شدن شیوهای جدید هر روز مراقبتهای بستری وبیمارستانی به سوی مراقبتهای سر پایی زومراقبت در منزل سیر میکند
-داروهای جدید روشهای درمانی جدید ،رقابت شدید بازار کار ،انتظار ات مشمولین
-بیمه ها و مردم دهها دلیل دیگر همه براهمیت وضرورت روی کار آمدن اطلاعا ت
-ارتقا مستمر مهارت وکارایی حرفه های پزشکان می افزایید-
-با دسترسی روز افزون جامعه پزشکی به اطلاعات جدید از راههای گوناگون اینترنت نیاز به شیوه های مختلف آموزش از راه دور
وخود آموز بیشتر  احساس می شود

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved