#کرونا را شکست می دهیم #هر خانه یک پایگاه سلامت
منو اصلی
جذب نیروی پزشک خانواده روستايي

نیاز فوری پزشک خانواده روستایی در مراکز خدمات جامع سلامت طالقانی، اسلام آباد، سنجر، سیاه منصور، خیبر، امام خمینی، مهاجرین و بخشداری.

 

جدول تعداد پزشک مورد نیاز و حقوق تقریبی ماهانه:

نام مرکز خدمات جامع سلامت

تعداد پزشک مورد نیاز

مبلغ دریافتی (ریال)

اسلام آباد

2

90/000/000

طالقانی

2

95/000/000

سنجر

2

85/000/000

سیاه منصور

3

90/000/000

خیبر

1

100/000/000

مهاجرین

1

90/000/000

امام خمینی(ره) 1 95/000/000

بخشداری

1

90/000/000

 

 

 

 

 

 

 

**جهت ثبت نام و هرگونه سوال با واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان دزفول تماس حاصل نمایید.    42236065-061