**شهادت سردار بزرگ اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تبریک و تسلیت باد**
منو اصلی
جذب نیروی پزشک خانواده روستايي

نیاز فوری پزشک خانواده روستایی در مراکز خدمات جامع سلامت طالقانی، اسلام آباد، سنجر، سیاه منصور، خیبر، امام خمینی، مهاجرین و بخشداری.

 

جدول تعداد پزشک مورد نیاز و حقوق تقریبی ماهانه:

نام مرکز خدمات جامع سلامت

تعداد پزشک مورد نیاز

مبلغ دریافتی (ریال)

اسلام آباد

2

90/000/000

طالقانی

2

95/000/000

سنجر

2

85/000/000

سیاه منصور

3

90/000/000

خیبر

1

100/000/000

مهاجرین

1

90/000/000

امام خمینی(ره) 1 95/000/000

بخشداری

1

90/000/000

 

 

 

 

 

 

 

**جهت ثبت نام و هرگونه سوال با واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان دزفول تماس حاصل نمایید.    42236065-061