#کرونا را شکست می دهیم #هر خانه یک پایگاه سلامت
منو اصلی
مدیریت کاهش خطر بلایا و حوادث

مسئول واحد مدیریت کاهش خطر بلایا و حوادث

مهدی غلامی

تلفن واحد: 06142244005

داخلی 214