منو اصلی
مناسبت ها
تقویم
ریاست

دکتر نوروز سواری

سمت: سرپرست شبکه بهداشت و درمان شوش

تحصیلات: دکترای دندانپزشکی


سوابق اجرایی و مدیریتی:

رئیس مرکز بهداشت شهرستان شوش

رئیس بیمارستان نظام مافی

معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوش

جانشین مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوش در ادوار مختلف

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 شوش

عضو سازمان نظام پزشکی شهرستان شوش