منو اصلی
مناسبت ها
تقویم
مدیر روابط عمومی

مهندس امید کرد

سمت: مدیر روابط عمومی

تحصیلات: مهندسی پزشکی


تلفن دفتر:  42815560 -061