منو اصلی
مناسبت ها
تقویم
معرفی

تاریخچه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان شوش


شهرستان شوش دانیال(ع) که مزین بنام پیامبربزرگ خداست و زیارتگاه تمام مومنین از تمام اقوام وملل ومذاهب است یکی از تمدنهای بزرگ جهان است که بیش از 7000 سال قدمت دارد هم جوارباشهرستانهای  اندیمشک و دزفول است واستان ایلام شانه بر شانه هایش میساید. دردوران دفاع مقدس عملیات بزرگ فتح المبین را باتمام وجود خودلمس کرده است وقدم به قدم آن را باخون شهیدی آزادکرده اند. تا آنجا که به شوش شهرشهیدان گمنام شهرت یافته است. رودخانه های کرخه وشاوور هم اورا سیراب میسازد. اموربهداشت ودرمان شهرستان شوش تاحدودا اواخر سال 1370 زیر نظر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دزفول ادره میشد و به یک اداره مالاریا وچند واحد کوچک نظیربهداشت محیط و... وچندمرکزبهداشتی درمانی شهری وروستایی وخانه بهداشت خلاصه میشد. درسال 1370 وهمزمان با تغییرات کلی در ساختارتشکیلاتی بهداشت ودرمان کشور و واگذاری خدمات بهداشتی درمانی  به دانشگاههای علوم پزشکی، شبکه بهداشت ودرمان شهرستان شوش راه اندازی وآقای یعغوبی بعنوان اولین مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان شوش شروع بکارنمود.بااین انتصاب کارسخت تشکیل معاونتها وواحدهای مختلف ومستقل نمودن آنها از شبکه دزفول ،ایجادسایتهای مختلف اداری ،تعیین مسئولین واحدها ومعاونتهای مختلف ،آموزشهای متنوع وانتقال پرونده ها ،سوابق ،خرید وتهیه وسایل ولوازم مورد نیاز واحدها و... آغاز گردید.ازآنزمان تاکنون شبکه بهداشت ودرمان شوش بیش از 7مدیرشبکه 6 رئیس مرکزبهداشت 7رئیس بیمارستان رابخوددیده است که هرکدام ازاین مدیران بنوبه خوسهم مهمی در پیشرفت امور داشته اند .این بیمارستان دردوران دفاع مقدس نقش بسیارمهمی در ارائه خدمات درمانی به مجروحین داشته تاجایی که بنام بیمارستان شهدا تغییر نام یافت .شبکه بهداشت ودرمان شوش علیرغم جوان بودن به جهت استفاده ازنیروهای جوان، خوش فکر ومتعهد جزء بهترین شبکه ها وصاحب نظر درمسائل مختلف بهداشتی ، درمانی وفرهنگی است ومسئولین مختلف آن بارها عناوین بهترینها رادرعرصه های بهداشت ودرمان استان وکشور برای شوش کسب نموده اند شبکه شوش دارای خطوط متعدد ابنترنتی وفصلنامه ی اینترنتی آوای سلامت است . این شبکه هم اکنون دارای یک بیمارستان بزرگ ومجهزاست که دارای یکی از بزرگترین اورژانسهای جنوب وغرب کشورمیباشد.و درسال 1386 بااعتباری بیش از 100/000/000 ریال ساخته وافتتاح شد. این بیمارستان مجهز به11 بخش درمانی  بستری و بخشهای مختلفی نظیر آی سی یو – سی سی یو-دیالیز-رادیولوژی-آزمایشگاه –سی تی اسکن – درمانگاه تخصصی و..... بوده که تعدادزیادی از بهترین متخصصان ونیروهای درمانی درآن مشغول بکارهستند. درحال حاضر باتوجه به مصوبه دولت درسفردوم به شهرستان شوش ساخت بیمارستان جدید150 تختخوابی مصوب گردیده که باتوجه به مکانیابی انجام شده اقدامات لازم درخصوص ساخت این بیمارستان درحال انجام است.همچنین معاونت بهداشتی آن بعنوان یکی از معاونتهای بهداشتی فعال استان بادارا بودن تعدادزیادی از کارشناسان ، پزشکان وکاردانهای رده های مختلف درقالب واحدها وبخشهای مختلف بهداشتی کارسنگین ارتقاء سلامت جامعه را برعهده دارند.                                                

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان شوش