منو اصلی
مناسبت ها
تقویم
معاونت بهداشتی

مهندس غلامرضا میرزایی

سمت: معاون بهداشتی شبکه و رئیس مرکز بهداشت

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی