منو اصلی
مناسبت ها
تقویم
معاونت درمان

صادق خوصیان

سمت: معاون درمان

تحصیلات: کارشناس پرستاری