منو اصلی
مناسبت ها
تقویم
روابط عمومی

مهندس امید کرد

 سمت: مدیر روابط عمومی

تحصیلات: مهندسی پزشکی

      

تلفن دفتر:  42815560 -061