ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
پیوند ها

معرفی بیمارستان

سر گذشت بیمارستان نظام مافی شوش


بمنظور ایجاد مرکزی جهت رسیدگی به اموردرمانی در شوش واز طرفی عدم وجود درمانگاهی مجهز و مناسب برای رسیدگی به بیماران با توجه به وجودبیماران بسیاری که جهت درمان از شوش وروستاهای اطراف مجبوربه مراجعه به شهرهای همجوارو تحمل سختیها وهزینه های بساری میشدند.مردی خیر،فاضل ومحترم بنام محمد علی نظام مافی  که ازخانواده های بزرگ ونجیب زاده کشور رابرآن داشت تا درحدود سال 1352 در یک اقدام خیر خواهانه کمر همت به ساخت یک باب بیمارستان در کیلومتر2 جاده شوش اهواز ودرجوارروستای عمله تیمور( ابوذرغفاری)ببندد. این بیمارستان با وسعتی حدود 4 هکتاروسعت و2500 مترزیربنا ی اولیه ودارای بخشهای مختلف درمانی ، زایشگاه و منازل سازمانی جهت سکونت کارکنان  بودکه  درابتدابعد از ساخت تحویل شیرخورشید سرخ شوش شد. که به پاس ارج نهادن به خدمات این مردبزرگ ، بنام بیمارستان محمدعلی نظام مافی نامگذاری گردید. بیمارستان نظام مافی به مروربا توجه به افزایش چشمگیر جمعیت شهر شوش توسعه ی بیشتری یافت وتوانست نقش مهمی در ارائه خدمت درمانی به مردم منطقه برعهده بگیرد وامیدی بودبرای بیماران منطقه، این بیمارستان همچنین دردوران دفاع مقدس بواسطه نزدیکی به خطوط مقدم نبرد در زیر بمبارانها وحملات شدید توپخانه ای دشمن نیز نقشی بسیارمهم در ارائه خدمات درمانی مورد نیازجبهه های جنوب بویژه در عملیات بزرگ فتح المبین برعهده داشت . عملیاتی که از جمله بزرگترین عملیاتهای نظامی مشترک سپاه وارتش درجنوب بود که برای آزاد سازی و خارج کردن شوش وشمال خوزستان از تیر رس توپخانه های دشمن انجام شد. وامام راحل (ره) بعداز این عملیات خطاب به رزمندگان اسلام  فرمود "من بردست وبازوی شما که دست خدا بالای آن است بوسه میزنم وبراین بوسه افتخار میکنم " شواهد دفتر ثبت مراجعین موجود بیمارستان ،بازمانده از دوران جنگ حاکی از آنست که گاه روزانه تا 120 شهید وصدها مجروح به این بیمارستان منتقل میشده است.  این درحالی بود که جمعیت شهرستان نیزکه در آنزمان بشدت روبه ازدیاد بود نیز میبایست تحت پوشش این بیمارستان قرار گیرد. از طرفی قرار گرفتن بیمارستان در جاده ترانزیت مهم جنوب تهران - اهواز خود باعث گردید نقش مهم این بیمارستان بیش از پیش برهمگان نمایان شود.از دیگر افتخارات بیمارستان نظام مافی در دوران جنگ تحمیلی این بود که معراجگاه بسیاری ازشهدای جنگ تحمیلی شد ه بود . تاآنجا که نام آن به بیمارستان شهدا تغییر یافت. بیمارستان شهدا بواسطه قرار داشتن در زیر شلیک مستقیم توپخانه وخمپاره اندازهای دشمن همواره شاهد حوادث تلخ وشیرین بسیاری بود.افتخارداشتن اولین شهیدپرستار شهیده مرضیه شیروانی ازآن این بیمارستان است بیمارستان نظام مافی با تقدیم 2 شهید وچندین جانبازهمچنین تلاشهای شبانه روزی وطاقت فرسای کارکنان خود و نیروهای درمانی اعزامی از کل کشورنقشی پررنگ وخطیررا درجنگ تحمیلی بر عهده داشته است. پس ازپایان جنگ مجددانام بیمارستان از شهدا به نظام مافی تغییر یافت وباجذب امکانات ومتخصصین بسیاروراه اندازی بخشهای تخصصی جدیدو حضوردهها پزشک وپرستار وتکنیسین و... توانسته است به تنهایی بار درمان بیش از 000/2300 نفرجمعیت شهرستان را علاوه بر حوادث وسوانح جاده ای بدوش بکشد.این بیمارستان هم اکنون زیر نظر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان شوش تنها بیمارستان شهرستان شوش محسوب میشود .