عنوان

  • برگزاری وبینار مراقبت از بیماران COVID-19 توسط سرکار خانم دکتر بیگدلی و خانم غریبی از اعضای هیأت علمی دانشگاه
    برگزاری وبینار مراقبت از بیماران COVID-19 با همکاری دانشکده پیراپزشکی و دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول، توسط سرکار خانم دکتر بیگدلی و خانم غریبی از اعضای هیأت علمی دانشگاه در تاریخ 25 خردادماه برگزار شد.

  • وبینار معاونت آموزشی
    وبینار معاونت آموزشی با کلیه دانشجویان پیرامون مشکلات دانشجویان

شرح وظایف مرکز

 

آئين نامه شرح وظايف مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور

مقدمه

مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) به عنوان كانون هاي تفكر و نوآوري در راستاي ارتقاي كيفي آموزش در دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور راه اندازي شده و فعاليت هاي متنوعي را در راستاي رسالت و اهداف خود انجام مي دهند. به موجب اين آئين نامه شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي(EDC) و دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها (EDO) با توجه به سياست ها و اولويت ها  بشرح زير تبيين مي گردد .

 ماده 1- تعاريف

منظور از مركز مطالعات در اين آئين نامه؛مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكيEducation Development Center,EDC)) و دفتر توسعه؛ دفتر توسعه آموزش دانشكده ها (Office,EDO  Education Development)است .

ماده 2- وظايف و فعاليت هاي اصلي مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

1-     مشاركت در تصميم سازي سياست هاي آموزشي نهادهاي سياست گذار دانشگاه اعم از شوراي آموزشي دانشگاه،  شوراي دانشگاه ، هيات رئيسه ، هيات امناء و هيات مميزه دانشگاه .

2-     ارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشگاه براي برنامه ريزي و عملياتي كردن برنامه ها و سياست هاي كلان آموزشي دانشگاه.

3-     عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه.

4-       ارائه گزارش فعاليت ها به تصميم گيرندگان آموزشي در سطح دانشگاه و وزارت متبوع.

5-     همكاري با EDC دانشگاه هاي علوم پزشكي به منظور تبادل تجربيات ، اطلاعات و بهره مندي از پتانسيل هاي موجود در هر مركز.

6-      طراحي و مديريت برنامه هاي نوآورانه آموزشي در زمينه  روش تدريس ، ارزشيابي ، مشاوره  و رهبري و مديريت در محدوده اختيارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.

7-     پايش ،  ارزشيابي ، معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در حوزه علوم پزشكي در سطح ملي و بين المللي.

8-     نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي .

9-       توانمندسازي اعضاي هيات علمي در حيطه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج نيازسنجي، سياست ها و اولويت هاي آموزشي دانشگاه.

10- توانمند سازي، حمايت و هدايت دفاتر توسعه دانشكده ها) (EDO و و احدهاي توسعه آموزش بيمارستانها در اجراي وظايف و برنامه هاي مربوطه.

11- توانمندسازي مديران آموزشي دانشگاه اعم از معاونين آموزشي دانشگاه ،دانشكده ، بيمارستان ها و گروههاي آموزشي در زمينه رهبري و مديريت آموزشي.

12- برنامه ريزي درسي در چارچوب اختيارات داده شده به دانشگاههاي علوم پزشكي

13-  طراحي ، مشاوره و مشاركت در اجراي ارزشيابي برنامه درسي ، استاد و دانشجو.

14-   طراحي، مشاوره و مشاركت در اعتباربخشي مراكز آموزشي دانشگاه.

15-    ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها  و واحدهاي توسعه آموزش بيمارستانها. 

16-   تعيين اولويت هاي پژوهش در آموزش دانشگاه و حمايت از اجراي پروژه هاي تصويب شده.

17-   ايجاد و فعال كردن كميته هاي مشورتي دانشجويي، استعدادهاي درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره گيري از نظرات و پيشنهادات دانشجويان در راستاي ارتقاء كيفي آموزش مطابق باضوابط و مقررات مربوطه.

تبصره 1 : وظايف مندرج در ماده 2 در دانشگاه هايي كه داراي EDO فعال هستند ، با مشاركت آنان انجام خواهد شد.

تبصره 2 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاهها در زير مجموعه معاونت هاي آموزشي دانشگاهها در راستاي سياست هاي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي نمايند.

تبصره 3 مديرمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي توسط معاون آموزشي دانشگاه منصوب مي گردد.

ماده 3- وظايف و فعاليت هاي اصلي دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها

1-     اجراي برنامه هاي آموزشي بر اساس سياست هاي ابلاغ شده توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2-       ارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشكده براي عملياتي كردن برنامه ها و سياست هاي آموزشي دانشكده.

3-     عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده .

4-     همكاري با EDO ساير دانشكده هاي دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربيات ، اطلاعات و بهره مندي از پتانسيل هاي آنان

5-     پايش و نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي واحد توسعه آموزش بيمارستان ها .

6-      ارائه گزارش عملكرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشي دانشكده .

7-     پايش،ارزشيابي ،معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در سطح دانشكده.

8-      توانمند سازي و حمايت از اعضاي هيات علمي  براي اجراي برنامه هاي نوآورانه با حمايت EDC.

9-       نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي دانشكده مربوطه و ارائه گزارش به EDC.

10-  توانمندسازي اعضاي هيات علمي در حيطه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج نيازسنجي، سياست ها و اولويت هاي آموزشي دانشكده با مشاركت EDC.

11- نظارت ، ارزشيابي و تحليل آزمون هاي دانشكده مربوطه.

12- اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش بر اساس اولويت هاي دانشكده و EDC با حمايت EDC.

13- ايجاد كميته مشورتي دانشجويي در سطح دانشكده.

تبصره 1 : از نظر ساختاري دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها زير نظر معاونين آموزشي دانشكده ها فعاليت مي نمايند.

تبصره 2: وظايف دفاتر توسعه دانشكده ها تا زمان كسب توانمندي هاي لازم، توسط مراكز مطالعات  دانشگاهها و وظايف واحدهاي توسعه بيمارستان هاي آموزشي توسط دفاتر توسعه دانشكده هاي پزشكي انجام خواهد شد .

تبصره3 :مدير دفتر توســعه دانشكده به پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده و با هماهنگي مدير مركز مطالعات، توسط رئيس دانشكده منصوب مي گردد.

اين آئين نامه با 3 ماده و 6 تبصره پس از ابلاغ، لازم الاجرا و جايگزين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي قبلي خواهد بود.                    

 

 

ژورنال کلاب
وبینار ژورنال کلاب
وبینار ژورنال کلاب
ارائه دهندگان : دکتر سمیه جفرسته و دکتر فهیمنه خوشحال
 ٠٨:٠٥ - 1399/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
پیوندهای ویژه

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2483
 بازدید امروز : 84
 کل بازدید : 980681
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.3276

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved