فرم ثبت نام دانشجویی
فرم الکترونیک دانشجویی
نام : *
نام خانوادگی : *
جنسبت: مرد زن
دین :
مسلمان مسیحی کلیمی زرتشتی سایر
مذهب: شیعه سنی سایر
وضعیت تأهل:
مجرد متأهل
تعداد افراد تحت تکفل:
*
وضعیت شغلی دانشجو:
شاغل غیرشاغل
نوع استخدام :
رسمی پیمانی قراردادی سایر
دانشجوی بومی شهرستان
(ساکنین دزفول و اندیمشک )
بله خیر
نام پدر:
*
کدملی: *
 تاریخ تولد:
روز:* ماه:* سال:
تاریخ صدور شناسنامه:
روز:* ماه:* سال:
محل تولد:
*


محل صدور:
*


شماره تلفن همراه دانشجو:
*
شماره تلفن همراه ولی:
*
آدرس ایمیل:
رشته قبولی در دانشگاه:
 *
نیاز به خوابگاه دانشجویی :
دارم ندارم
تحت پوشش کمیته امام خمینی :
می باشم نمی باشم
تحت پوشش سازمان بهزیستی : می باشم نمی باشم
 کد امنیتی:
 متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved