فرآیندها

چهاردهمین جشنواره کشوری شهید مطهری - تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

فرآیند ثبت نام الکترونیکی

حذف واضافه دانشجو

فرآیند میهمانی دانشجویان

فرآیند انتقالی دانشجویان

فرآیند ثبت نام و پذیرش

فرایند رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات نمره دانشجویان

فرآیند درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو

فرآیند اعلام نمرات دانشجویان

فرآیند ثبت نمرات دروس

فرآیند ارسال ریز نمرات و استعلام قانونی

فرآیند استعلام تحصیلی به ارگان درخواست شده

 فرآیند صدور گواهی نامه موقت

فرآیند بررسی تجدید نظرنمرات پایان ترم دانشجویان در صورت ارائه درخواست کتبی به اداره امتحانات

فرآیند بروزرسانی اطلاعات دانشجویان درسما قبل از شروع فرآیند انتخاب واحد

فرایند صدور کارت دانشجویی المثنی

فرآیند ثبت و تعریف دروس

فرآیند معرفی دانشجویان جهت آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی

فرآیند برگزاری آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی

فرآیند دریافت شهریه دانشجویان

فرایند_ارتقاء_مرتبه_اعضای_هیات_علمی

فرایند به کارگیری اعضاء هیات علمی متعهد خدمت

فرایند ترفیع اعضاء هیات علمی

فرایند فراخوان جذب اعضای هیات علمی

فرایند ماموریت آموزشی اعضاء هیات علمی

فرایند مرخصی بدون حقوق اعضاء هیات علمی

 

 

 

فرایندها

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved