فرآیندها

فرآیند آموزش ثبت نمره اساتید

فرایند انتقال و مهمان به دانشگاه 

فرایند فراغت از تحصیل

فرایند انتقال و مهمان دانشجو در دانشگاه دیگر

فرایند اخذ معافیت تحصیلی

فرآیند انجام آزمون عملی کاردانی فوریت های پزشکی در سال 93-92

فرآیند ثبت نام دانشجویان جدید الورود

 

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved