دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی سال 98
آیین نامه اجرایی ارتقاء اعضای هیات علمی
آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی
   آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی مرداد ماه 1395
 جداول مربوط به آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی سال 1395     96/02/30
 شیوه ‌نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی سال 1395     96/02/30
  تسهیل در امر تعیین محل و توزیع نیروهای فوق تخصصی مشمول خدمات قانونی فارغ التحصیل سال 1396
بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی
تسهیلات نقل و انتقال فرزندان هیات علمی سال 1395     95/05/30
 مجموعه مصوبات هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای انقلاب فرهنگی     94/04/10
 بخشنامه معاونت آموزشی درخصوص بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان تبدیل وضعیت هیات علمی    93/07/01
 دستورالعمل اجرای تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور سال 1393    93/06/16
 شیوه نامه ارزشیابی فعالیت‌های دانش پژوهی آموزشی     98/06/30
 اصلاحیه تبصره یک ماده یک بخش های اول و دوم آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی     92/07/28
 اجرای تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی (فرم ها)     92/06/05
 دستورالعمل اجرایی ارائه تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی تیرماه 1392    92/05/15
 آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی مهرماه 1391     92/02/18
 جداول اجرایی آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی مهرماه 1391   91/12/13
 تمدید آیین نامه ارتقای مرتبه علمی  اعضای هیات علمی      91/04/18
 ابلاغ مصوبات یکصد و چهل و سومین جلسه هیات ممیزه مرکزی       91/04/18
آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته
  افزایش تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها     97/09/21
 آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی     90/02/05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب