ردیف

نام فرد متصدی

نام خانوادگی فرد متصدی

مرتبه

مدرک تحصیلی

محل خدمت- گروه آموزشی

رزومه

     

1

حکیمه

سعادتی فر

استادیار- جغرافیایی

فلوشیپ

دانشکده پزشکی - گروه قلب و عروق

دانلود cv

     

2

نصرت

بهرامی

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

     

3

حمیده

مشعلچی

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

     

4

نرجس

کاظمی

مربی -جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

     

5

زهره

سخاوت پور

مربی - تمام وقت

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

     

6

فهیمه

خوشحال دهدار

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه اطفال

دانلود cv

     

7

سید روزبه

علوی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه جراحی

دانلود cv

     

8

فرهاد

نعناعی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پیراپزشکی - گروه هوشبری

دانلود cv

     

9

بهناز

دیهم

مربی - تمام وقت

ارشد

دانشکده پزشکی - گروه میکروب شناسی

دانلود cv

     

10

سید احمد

موسوی

دانشیار- جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی- گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی

دانلود cv

     

11

سیده نیما

آقا محمدی

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی - گروه داخلی

دانلود cv

     

12

علی

صادقی مقدم

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

     

13

حمیدرضا

آقا بابائیان

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

     

14

سمیه

بساک

مربی -جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه روان پرستاری

دانلود cv

     

15

سمیه

جفرسته

استادیار- جغرافیایی

فلوشیپ

دانشکده پزشکی - گروه کودکان

دانلود cv

     

16

منصور

ترابی نیا

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه روانپزشکی

دانلود cv

     

17

هدی
کرمستجی

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی 

دانلود cv

     

18

محمد

منیعی

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

     

19

شهزاد

مهران فرد

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

     

20

نرگس

مجیدی پور

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

     

21

داود

شریفی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه جراحی

دانلود cv

     

22

سپیده

قره شیخلو

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه زنان و زایمان

دانلود cv

     

23

احسان

ملکیان زاده

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه داخلی

دانلود cv

     

24

زهرا

اسلامی فر

استادیار- جغرافیایی

PHD

دانشکده پیراپزشکی - گروه بیوشیمی

دانلود cv

     

25

لیلا

کلانی

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

     

26

محمدرضا

جعفر رنگچی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه کودکان

دانلود cv

     

27

حمید

کریمی

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی - گروه غدد داخلی و متابولیسم

دانلود cv

     

28

سیما

جنتی

استادیار- جغرافیایی

فلوشیپ

دانشکده پزشکی - گروه زنان و زایمان

دانلود cv

     

29

عبدالکریم

شیخی

استاد- جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی - گروه میکروب شناسی

دانلود cv

     

30

صادق

احمدی ماژین

مربی - جغرافیایی

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

     

31

رضا

نوروزی راد

مربی - تمام وقت

ارشد

دانشکده پیراپزشکی - گروه بیوشیمی

دانلود cv

     

32

نوشین

اسد مسجدی

مربی - تمام وقت

ارشد

دانشکده پیراپزشکی - گروه علوم آزمایشگاهی

دانلود cv

     

33

لیلا

جعفری پور

مربی - تمام وقت

ارشد

دانشکده پزشکی - گروه علوم تشریحی

دانلود cv

     

34

علی

بختیاری

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه طب اورژانس

دانلود cv

     

35

مهدی

فلاح باقرشیدایی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه طب اورژانس

دانلود cv

     

36

سیده مهسا

پورموسوی

استادیار- جغرافیایی

PHD

 

دانلود cv

     

37

مجتبی

دولتشاهی

استادیار-جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی - گروه فیزیولوژی

دانلود cv

     

38

محمد رضا

زندی

استادیار- جغرافیایی

متخصص دانشکده پزشکی        

39

محسن

پیش بین

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی - گروه بیماری های ریه

دانلود cv

     

40

یوسف

پریدار

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی - گروه داخلی

دانلود cv

     

41

جواد

موذن

استادیار-جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی - گروه عفونی

دانلود cv

     

42

الهام
غریبی حیاوی

مربی-تمام وقت

ارشد

دانشکده پرستاری

دانلود cv

     

43

هدیه

محقق

استادیار-جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی-گروه قلب

دانلود cv

     

44

مریم

مظاهری

استادیار-جغرافیایی

PHD

معاونت آموزشی

دانلود cv

     

45

عزیز

کسانی

استادیار-جغرافیایی

PHD

معاونت آموزشی,پژوهشی و فناوری

دانلود cv

     

46

محمد امین

بهمنش

استادیار-جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی - گروه بافت شناسی

دانلود cv

     

47

سید عباس

نبوی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی- گروه قلب و عروق

دانلود cv

     

48

نسرین

سرابی

استادیار- جغرافیایی

PHD

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

     

49

میثم

مرد سلطانی

استادیار- جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی- گروه بیوشیمی

دانلود cv

     

50

مازیار
کرم نژاد

استادیار-جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی - جراحی قلب و عروق

دانلود cv

     

51

بهنام

قربان زاده

استادیار-جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی

دانلود cv

     

52

فائزه
حلیمی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

     

53

شیوا

بشیر نژاد خباز

استادیار-جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی- نوزادان

دانلود cv

     

54

سوسن

صباغ

استادیار-جغرافیایی

PHD

آزمایشگاه تشخیص طبی- تشریح و بافت شناسی

دانلود cv

     

55

سارا

محمودی

مربی-تمام وقت

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه پرستاری

دانلود cv

     

56

فاطمه

ریاحی زانیانی

استادیار- جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی- باکتری شناسی

دانلود cv

     

57

مهناز

نصرت آبادی

مربی-تمام وقت

ارشد

دانشکده پرستاری - گروه مامایی

دانلود cv

     

58

شقایق

ابراهیم نژاد قدسی

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

     

59

نورالدین
جمشیدیان قلعه شاهی

استادیار-جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

     

60

ندا

ترابی فر

استادیار-جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

     

61

عباس

مریدنیا

استادیار-جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی

دانلود cv

     

62

عبدالکریم

طاهر دباغ

استادیار-جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

     

63

بهنام

عزیزالهی

استادیار-جغرافیایی

PHD

دانشکده پیراپزشکی- گروه ویروس شناسی

دانلود cv

     

64

افسانه

آذرکیش

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

     

65

لیلا

مسعودی یکتا

مربی-تمام وقت

ارشد

دانشکده پرستاری

دانلود cv

     

66

ندا

سبزی وند

استادیار- جغرافیایی

متخصص

دانشکده پزشکی-گروه قلب

دانلود cv

     

67

هادی

بهرامی

مربی- تمام وقت

ارشد

دانشکده پیراپزشکی

دانلود cv

     

68

محمد مهدی

عراقی

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

     

69

عابس

احمدی جزی

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

     

70

بهنام

 

فرهمند نیا

مربی- تمام وقت

ارشد

دانشکده پرستاری

دانلود cv

     

71

 مریم

خرمی زاده

استادیار-جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی

دانلود cv

     

72

امیر

مشایخی

استادیار - جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی

دانلود cv

     

73

ندا

رشیدی

مربی- تمام وقت

ارشد

دانشکده پیرا پزشکی

دانلود cv

     

74

عزت اله

قاسمی

استادیار- جغرافیایی

PHD

دانشکده پزشکی

دانلود cv

     

75

محمد کاظم ماهر

استادیار- تمام وقت جغرافیایی

فلوشیپ دانشکده پزشکی دانلود cv      

76

زهرا

سلطانی

استادیار- جغرافیایی

فوق تخصص

دانشکده پزشکی

دانلود cv

     
77 علی اکبر عروجن استادیار- جغرافیایی PHD

دانشکده پزشکی-گروه فیزیولوژی

دانلود cv

     
78 مرتضی حبیبی مقدم

مربی- تمام وقت

ارشد  دانشکده پیراپزشکی دانلود cv
79 نسیم حمیدی پور مربی تمام وقت ارشد دانشکدهپرستاری-گروه پرستاری

دانلود cv

     
80 محمد خواصی مربی- تمام وقت ارشد دانشکده پرستاری

دانلود cv

     
81 وحید کرمی مربی- تمام وقت ارشد پژوهشی

دانلود cv

     
82 محمد حسن بیگدلی استادیار- جغرافیایی متخصص دانشکده پزشکی

دانلود cv

     

83

مرضیه بیگم

بیگدلی شاملو

مربی- تمام وقت

ارشد

دانشکده پیراپزشکی

دانلود cv

     
84  
رضا غفاری پور مربی- تمام وقت  ارشد  دانشکده پیراپزشکی

دانلود cv

     
85
عباس
حیدری مقدم
استادیار- تمام وقت جغرافیایی  PHD دانشکده پزشکی

دانلود cv

     
86  
فروتن
صالحی نژاد استادیار- تمام وقت جغرافیایی  PHD دانشکده پزشکی

دانلود cv

     
87 مهین بهزادی فرد

استادیار- جغرافیایی

ph.D  دانشکده پیراپزشکی دانلود cv
88
شراره یزدانفر

استادیار

phd دانشکده
دانلود cv
89
حدیث
اشرفی زاده

استادیار-تمام وقت جغرافیایی

PHD دانشکده پرستاری
دانلود cv

90

مینا آگهین استادیار-تمام وقت جغرافیایی phd   دانلود cv
91
سهیلا آلبوغبیش استادیار- تمام وقت جغرافیایی PHD
دانشکده پزشکی-فارماکولوژی
دانلود CV
92 مونا رستگار استادیار-تمام وقت جغرافیایی PHD دانشکده پزشکی-بیهوشی دانلود CV
93
الهام فتاحی نژآد استادیار-تمام وقت جغرافیایی متخصص دانشکده پزشکی دانلود CV
94
سحر کشوری مربی- تمام وقت  ارشد  دانشکده پیراپزشکی دانلود cv
95
           

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب