گواهینامه موقت

 

پس از اعلام فراغت از تحصیل  دانش آموختگان به وزارت متبوع  و عودت  تایید آن، دانش آموختگان رشته های معاف از طرح که مشمول خدمت نظام وظیفه نباشند، مجاز به اخذ گواهینامه موقت تحصیلی خواهند بود. مدت اعتبار این گواهی از زمان صدور به مدت ۵ سال بوده؛ فقط برای یک بار و به مدت ۲ سال قابل تمدید است و اصل گواهینامه موقت به هنگام دریافت دانشنامه مسترد می گردد.

توجه: گواهینامه موقت ارزش ترجمه ندارد.

 

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت

 

۱-عکس ۴ × ۳

۲-کارت ملی

۳-تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت جهت آقایان

۴-تصویر انجام یا معافیت از طرح نیروی انسانی جهت رشته های طرح اجباری

۵- تصویر پروانه دائم جهت رشته های پروانه دار

۶- تسویه حساب صندوق رفاه ( جهت اخذ پرینت تسویه صندوق رفاه به معاونت دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایید.)

دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب