"  شرح وظایف و معرفی اداره امور هیات علمی "

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شان و قداست والای محیط های آموزشی و نظر به نقش محوری و ارزنده اعضای هیات علمی محترم اداره امور هیأت علمی که یکی از مراکز اصلی در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه بشمار می رود از مرداد ماه سال 91 در دانشگاه علوم پزشکی دزفول در راستای خدمت رسانی به اعضای محترم هیأت علمی تأسیس شده است و هدف آن تسریع درانجام امورمحوله و رسیدگی به امور هیأت علمی دانشگاه می باشد.

 • سازماندهی و تمرکز امور مرتبط با اعضای هیات علمی
 • اصلاح و بهبود فرآیندهای ارزیابی فعالیتهای اعضای هیات علمی در سطح دانشگاه
 • تکریم اعضای هیات علمی و پاسخگویی و رسیدگی به امور مربوطه در کمترین زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای استفاده حداکثری از توان علمی آنان
 • تهیه پایگاه اطلاعاتی جامع اعضای هیات علمی جهت پایش فعالیت ها و تهیه گزارش ها و آمارهای مورد نیاز
 • تشکیل پرونده سوابق علمی آموزشی پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی
 • مکاتبات لازم با وزارت متبوع دانشگاهها و سایرموسسات آموزش عالی
 • اطلاع رسانی در خصوص آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب وزارت متبوع به اعضای هیات علمی
 • مکاتبات با وزارت متبوع و دانشگاههای سراسر کشور جهت ارتقاء رتبه و استخدام اعضای هیات علمی
 • مکاتبات مربوط به ابلاغ های اعضای هیات علمی
 • ارزیابی فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی
 • ارتباط با ریاست دانشکده های تابعه جهت ارزیابی سالانه و گواهی کار کرد اعضاء هیات علمی
 • ارسال و جمع آوری فرمهای ترفیع پایه سالیانه به همراه مستندات مربوطه و تغییر وضع استخدامی اعضای هیات علمی
 • ارتباط با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تائید مدارک و مستندات پژوهشی اعضای هیات علمی
 • ارتباط با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه جهت تائید مدارک و مستندات مربوط به اعضای هیات علمی
 • بررسی پرونده اعضای هیات علمی جهت ترفیع پایه سالیانه و تغییر وضع استخدامی آنان
 • مکاتبات لازم با ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم آموزشی دانشگاه جهت جذب و بکارگیری اعضای هیات علمی
 • جمع آوری و بررسی مدرارک و مستندات اعضاء هیات علمی جهت ارتقاء در زمینه های مختلف
 • اعلام فراخوان هیات علمی پس از اخذ مجوز از وزارت متبوع
 • تهیه اطلاعات مربوط به اعضای هیات علمی به صورت رایانه ای
 • پایش فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی
 • هماهنگی جهت تشکیل کمیته های ترفیع پایه سالیانه، ارتقاء و تغییر وضع استخدامی اعضای هیات علمی
 • طرح فرمهای تکمیل شده و مستندات ارائه شده اعضای هیات علمی به کمیته کارشناسی ترفیع و ارتقاء دانشگاه
 • اعلام نتایج کمیته ترفیع و ارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشگاه به معاونت توسعه و منابع دانشگاه
 • اعلام نتایج کمیته ترفیع و ارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشگاه به اعضای هیات علمی
 • مکاتبات لازم جهت نقل و انتقالات اعضای هیات علمی به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ( تحصیلات تکمیلی )
 • مکاتبات لازم جهت اعضای هیات علمی مشمول طرح دوره ضرورت و تعهدات خاص
 • برررسی مطالعاتی و نیاز سنجی بمنظور به روز کردن آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه
اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب