فرایند اداره امور هیات علمی

فرایند ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی

فرایند اعلام نیاز و به کارگیری اعضای هیات علمی قراردادای

فرایند بررسی صلاحیت های عمومی ارتقا اعضای هیات علمی

فرایند بورس فراخوان تحصیلی مقطع دکتری تخصصی داخل کشور

فرایند ترفیع اعضاء هیات علمی

فرایند جذب و به کارگیری مدرسین حق التدریس

فرایند عقد قرارداد محرومیت از مطب

فرایند فراخوان جذب اعضای هیات علمی

فرایند ماموریت آموزشی اعضاء هیات علمی

فرایند محرومیت از مطب اعضای هیات علمی جهت محاسبه میزان امتیازات مکتسبه

فرایند مرخصی بدون حقوق اعضاء هیات علمی

فرایند تمدید قراداد سالانه اعضای هیت علمی

فرآیند پرداخت حق التدریس به اساتید

فهرست فرایند اداره امور هیات علمی

کمیته رفاهی اعضا هیات علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب