مسئول اداره  امتحانات

جناب آقای نعمتی

میزان تحصیلات: کارشناسی

پست الکترونیک:   

 

شماره تماس مدیریت  :  42429040-061  داخلی 7

 آدرس پستی :  انتهای بلوار آزادگان - جنب اداره راهنمایی و رانندگی - دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

شرح وظایف  

• هماهنگی بین دانشکده ها در اجرای متمرکز امتحانات پایان نیمسال
• نظارت بر اجرای امتحانات پایان نیمسال و آزمونهای جامع
• اعلام نمرات دانشجویان میهمان، نفرات برتر هر نیمسال، اعلام اسامی افراد مشروط و اخطار آموزشی به آنان
• تهیه و تنظیم لیستهای حضور و غیاب و نمرات امتحانی به منظور استفاده استادان دانشگاه

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب