مسئول اداره خدمات ماشینی

سرکار خانم مهرجویان

میزان تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

پست الکترونیک:   mehrjooyan@dums.ac.ir

 

کارشناس اداره خدمات ماشینی

سرکار خانم ساکی زاده

میزان تحصیلات: کارشناسی

پست الکترونیک:   nargessakizadeh@gmail.com

شماره تماس مدیریت  :  42429040-061     داخلی 6

 آدرس پستی :  انتهای بلوار آزادگان - جنب اداره راهنمایی و رانندگی - دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

شرح وظايف

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب